Indrek Saar: muudame spordi rahastamise selgemaks, sest kõige tähtsam on, et võidaks sport

Ann VaidaSport

Valitsus kiitis täna, 6. aprillil heaks kultuuriministeeriumi eelnõu viia spordiseadusesse ja halduskoostöö seadusesse sisse muudatus, mis lubaks kultuuriministri volitusega anda riigieelarvest spordialaliitudele eraldatava toetuse jaotamise üle Eesti olümpiakomiteele.

Spordialaliitude tegevust toetavad praegu nii kultuuriministeerium, hasartmängumaksu nõukogu, Eesti Kultuurkapital kui ka Eesti olümpiakomitee (EOK).

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on riiklik spordi rahastamise süsteem keeruline ning eri allikatest toetatakse samu tegevusi. “Spordialaliitude toetamise otsuste üleandmisega olümpiakomiteele muudame spordi rahastamise lihtsamaks ja taotlejatele selgemaks. EOK on meie usaldusväärne partner ning kõige paremini kursis alaliitude igapäevase tegevusega, mis võimaldab kaasata otsuste tegemisse ka rohkem spordialast asjatundlikkust,” selgitas Saar kultuuriministeeriumi pressiteate vahendusel.

Spordialaliitudele toetuse eraldamine rahvusliku olümpiakomitee kaudu on levinud praktika ka meie lähiriikides Taanis, Rootsis ja Lätis. Minister lisas, et kuigi spordialaliitude rahastamine antakse üle EOK-le, lähtutakse ka edaspidi toetuste eraldamisel kultuuriministri määruses sätestatud põhimõtetest. Toetuste jaotamisel arvestatakse endiselt harrastajate arvu, treenerite arvu, sportlikke saavutusi ja spordiorganisatsiooni head juhtimistava.

Saar täiendas, et koostöös alaliitude ja EOK-ga uuendati toetuste eraldamise põhimõtteid viimati 2016. aastal ning muudatus tähendab alaliitude jaoks vaid menetleja muutumist. Toetuse eraldamise üle peab halduslepingu alusel järelevalvet kultuuriministeerium. Kui selgub, et rahastamise põhimõtteid on vaja muuta, siis vastutab selle eest kultuuriministeerium.

ERR