Indrek Saar: Praegune valitsus eirab homset

Kirill KlausAus valitsemine

Praegune valitsus käitub nii, nagu poleks tuleviku nimel vaja tegeleda hariduse, teaduse, kliima ja pensioniküsimusega, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar Eesti Päevalehes. 

Lõppeva aasta kõige rõõmsamad hetked on seotud Eesti noorte ja Eesti tulevikuga. Hiljuti avalikustatud PISA testide tulemused lubavad tunda uhkust meie hariduse, meie õpilaste ja õpetajate üle. See, et Eesti nutikad noored on maailma arvestuses tipptasemel, annab meile nii vajalikku tulevikuusku ja lootust, et me jätkame targa ühiskonnana. Ja kindlasti tuleb tänulik tuleb olla õpetajatele, kes uut põlvkonda juhendavad.

Pole kahtlustki, et hea haridus toetab Eesti arengut ja igaühe elus hakkamasaamist. Seepärast on ka tugeva haridussüsteemi tagamine üks riigi esmaseid kohuseid. Kui meil on puudu headest õpetajatest, kes noori juhendavad, siis kannatab kogu ühiskond. Ajal, kui sotsiaaldemokraadid kandsid valitsusvastutust, tõusis õpetajate töötasu märkimisväärses tempos ja tänu sellele kasvas ka huvi õpetajaameti vastu. See andis noortele kindluse, et õpetajaks õppimine ja klassi ees seismine on edaspidi vääriliselt tasustatud. Paraku praegune valitsus ei paku nii vajalikku kindlustunnet neile, kel seisab ees elukutsevalik.

Mis puudutab materiaalset kindlustatust, siis veelgi halvemini käib praegu kõrghariduse ja teaduse käsi. Ülikoolid vaevlevad õppejõudude nappuse käes, sest puudub raha neile konkurentsivõimelise palga maksmiseks. Riigikogu valimiste eel andsid kõik erakonnad, välja arvatud EKRE, oma allkirja teadusleppele, mis nägi ette teadus-ja arendustegevuse parema rahastamise. Isamaa ja Keskerakond taganesid antud lubadusest kohe pärast valimisi. Leppest taganemine kahjustab Eesti tulevast majanduskasvu – üha kiiremini arenevas maailmas on just teaduse areng ja tark majandus edukate riikide konkurentsivõime aluseks.

Me kõik soovime, et eakate elu oleks väärikas, et nad tuleksid oma pensioniga kenasti toime. Erakonnad said viimastel valimistel ülekaaluka mandaadi pensionite erakorraliseks tõusuks, aga valitsus suutis ära teha vaid 7-eurose erakorralise pensionitõusu. Lisaks läheb peaminister Ratas ajalukku esimese valitsusjuhina, kes otsustas hakata maksustama keskmist pensioni, mis röövib enamuse selleltki seitsmelt eurolt.

Taban end üha sagedamini küsimas, kas tänase valitsuse ministrid üldse mõtlevad homsele ja tulevastele põlvedel? Kahtlen selles sügavalt. Ilmekalt on homse eitamine näha kogumispensioni süsteemi lõhkumise plaani puhul. Mida rohkem tulevaseks pensionipõlveks kogutud raha teisest sambast välja võetakse ja ära kulutatakse, seda väiksemad saavad olema tulevased pensionid ja seda suuremad tulevaste pensionäride laste ja lastelaste kohustused.

Pensionisüsteemi lõhkumine jätab tulevastele põlvedele ainult halvad valikud: kas tõusevad märkimisväärselt maksud ja pensioniiga, Eesti avaneb massilisele võõrtööjõule või on määratud suur hulk kõrges eas inimesi lausvaesusesse.

Tulevikus on meil väärikas eas inimesi üha rohkem, mistõttu kasvavad ootused pensionisüsteemile veelgi. Meie kolmele sambale toetuv pensionisüsteem vajab täiustamist ja paindlikumaid regulatsioone, aga kõik muudatused peavad olema põhjalikult läbi kaalutud, sest täna tehtavad otsused mõjutavad meie heaolu ja konkurentsivõimet aastakümneid.

Tänane valitsus on suutnud hämmastava järjekindlusega ignoreerida ka meie ees seisvaid keskkonnamuresid. Eesti valitsuses on inimesi, kes eitavad kliimamuutusi ja neist tingitud probleeme, mis aina süvenevad. Inimeste ökoloogiline jalajälg on tohutu ja tihti ka silmaga näha. Ajal, mil tuleks tegutseda selle nimel, et pärandaksime tulevastele põlvedele elamiskõlbliku keskkonna ja võimalikult puhta looduse, kavandab valitsus meie kõigi raha eest uusi, sadadesse miljonitesse ulatuvaid investeeringuid põlevkivienergeetikasse.

Piltlikult öeldes soovitakse korstnasse kirjutada nii raha kui keskkonda. Ja seda kõike samal ajal, kui Euroopa Liit kavandab uusi ja toekaid rahaeraldusi just keskkonnasõbralike lahenduste kasutuselevõtuks.

Usun, et Eesti saab varem või hiljem endale valitsuse, kes suudab ja tahab mõelda meie riigi terviklikule arengule, kes peab lugu eakatest, tagab tööinimesele väärika töötasu, lastega peredele kindlustunde, lastele ja noortele hea hariduse ning seisab meie hariduse, looduse, kultuur ja majanduskeskkonna elujõulisuse eest. Sotsiaaldemokraadid on alati selle nimel töötanud ja töötavad ka edasi.

Lõpetuseks ühinen nende paljude inimestega, kes seda aastat kokku võttes on soovinud ja veel soovivad, et uus aasta tuleks helgem! Ja kui me püüame, küll siis tuleb.

Indrek Saar: praegune valitsus eirab homset