Indrek Saar: riigi kohus on tagada väärikas vananemine ja inimkeskne hoolekanne kõigile abivajajatele

Kirill KlausSotsiaalkaitse

Sotsiaaldemokraadid annavad täna riigikogule üle otsuse eelnõu, mis kohustab valitsust töötama välja lahendused väärika vananemise, hoolekande ja omastehooldusega seotud arvukate valukohtade jaoks. Vastavad seadusemuudatused peavad riigikokku jõudma juba lähikuudel, et tagada hiljemalt 2021. aasta alguses üleminek oluliselt inimkesksemale ja paremini rahastatud hoolduse korraldusele.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul lubasid tänased valitsuserakonnad viimaste valimiste eel otsustavalt parandada nii hooldust vajavate inimeste kui omastehooldajate heaolu. „Valitsus on pea kümme kuud ametis olnud, aga lahenduste väljapakkumise asemel on plaanis järjekordsed analüüsid. Me nõuame, et valitsus hakkaks valijatelt saadud mandaati lõpuks ellu viima,“ märkis Saar. „Hoolekande vallas on vajadus põhimõtteliste muudatuste järele lausa karjuv – valitseb suur rahanappus, paljud eakad ei suuda maksta hooldekodu koha eest ja omastehooldajad mattuvad üle jõu käiva koorma alla. Lisaks on nii erinevad teenused kui ka rahastamine pillutud laiali ning killustatud tervishoiu ja sotsiaalhoolekande vahel. Rida omavalitsusi ei suuda abivajajatele pakkuda isegi seadusega ette nähtud teenuseid.“

Saare kinnitusel peab Eestist saama võimalikult ruttu sotsiaalriigile kohane ühiskond, mille kõige nõrgemad liikmed saavad oma vajadustele vastavat abi. „Selleks tuleb hooldatavate ja omastehooldajate kaitsmine tõsta riiklikuks prioriteediks. Sotsiaaldemokraadid tulevad siin oma eelnõuga valitsusele appi ja on ka edasi valmis kõigiti panustama, et hoolekandesüsteemi reform lõpuks teoks saab. Täiendavaks häirekellaks poliitikutele olgu tõsiasi, et eakate ja erivajaduste inimeste arv Eestis järjest suureneb ” rääkis Saar.

Sotsiaaldmokraatide otsuse eelnõu teeb valitsusele ettepaneku töötada välja seadusemuudatused, mis suunavad omavalitsustele sotsiaalteenuste arendamiseks ja osutamiseks täiendavalt raha ning vähendavad hooldusvajadusega inimeste omaosalust hooldusteenuste eest tasumisel. Samuti tuleb paika panna sissetulekupiir, mis peab inimesele pärast teenuste eest tasumist kätte jääma.

Eelnõu järgi peab valitsus kehtestama sotsiaalteenustele täpsemad kohustuslikud miinimumnõuded, mis tagaksid hooldusteenuste võrdsema ja parema kättesaadavuse üle Eesti. Seadusemuudatustega tuleb tagada nii hooldusteenuste kvaliteet ja järelevalve kui integreerida omavahel paremini sotsiaal- ja tervisevaldkonna teenused.

Omastehooldajale tuleb kindlustada vääriline hooldajatoetuse suurus, sotsiaalsed garantiid ja muud tugimeetmed. Riigi kohus on seista selle eest, et pikaajalise hoolduse vallas oleks piisavalt kvalifitseeritud töötajaid.