Indrek Saar saatis avaliku kirja EELK peapiiskop Urmas Viilmale

digiÜhiskond

Indrek Saar

Va EELK peapiiskop Urmas Viilma

Tahan veelkord tänada meie 5. oktoobril aset leidnud kohtumise eest ning ka selle eest, et oled seda oma Facebook-i postituses sõbralikult kajastanud. Olen sama meelt, et dialoog ja kontaktid on iseäranis vajalikud siis, kui teatud küsimuses ollakse eriarvamustel. Kirjutama sundisid mind Sinu viimaste päevade intervjuud ja sõnavõtud.

Sotsiaaldemokraatide hulgas on mitmeid kirikuga seotud inimesi ning ka meie vaadetes ühiskonnale on olemas oluline ühisosa.  Nii tunnustaksin luterlikku kirikut, kes palju kirgi tekitanud  ränderaamistiku küsimuses lubas olla selle teema toetaja ja eestkõneleja. Meile on imponeerinud, kuidas kirik on mõelnud haavatavatele inimgruppidele ning kutsunud üles kandma hoolt pagulaste eest. Äkki oleks hea mõte, kui Sa peaksid oma inglisekeelse sõnavõtu ka eesti keeles.

On tõsi, et abielureferendumi suhtes oleme eri meelt. Oled maininud, et seisad selles küsimuses Piibli alusel, mida muuta ei saa. Olen rääkinud usklike sotsiaaldemokraatidega, ka nemad seisavad piibellikul alusel. Näiteks on juhitud mu tähelepanu Eesti ühtede paremate teoloogide Urmas Nõmmiku ja Jaan Lahe artiklile, kes on juba üheksa aastat tagasi veenvalt näidanud, et Piibli põhjal homoseksuaalsust hukka mõista ei saa. Veelgi enam, nad kutsuvad erineva seksuaalsusega inimesi ühiselt pühakirja uurima: „Eesti kirikutel on aeg küsida, kas ei peaks ka Piibli ajalooliselt ja sotsiokultuuriliselt tingitud arusaamu homoseksuaalsusest hakkama ületama ning eri sättumusega inimesi innustama Piiblit lugema koos, mitte üksteise vastu“.

Jälgisin teatava kahetsuse ja kaastundega, kuidas Sul oli viimastel päevadel raske võtta seisukohta kooseluseaduse osas, mida pidid ikka ja jälle täpsustama. Mõistan Sind, ühelt poolt pead Sa arvestama kiriku sajandite pikkuse traditsiooniga, teisalt erinevate kirikute kokkulepetega, kolmandaks isiklike teoloogiste vaadetega. Siiski julgustan Sind alustama debatti kooseluseaduse üle ka kirikus, toetudes kasvõi Johann-Christian Põdra seisukohtadele, kes on kutsunud läänelikke ja kristlikke väärtuseid uuesti ja uuesti läbi mõtestama.

Lugedes veelkord Sinu viimaseid sõnavõtte, olen imestusega märganud, et usulist sõnumit sisaldasid need väga napilt. Pigem oli tegemist heal tasemel poliitiliste sõnavõttudega. Tahaksin omalt poolt lisada piibelliku argumendi põhjendamaks, miks me sotsiaaldemokraatidena vähemuste õiguseid puudutava rahvaküsitluse suhtes ülimalt ettevaatlikud oleme. See on Luuka evangeeliumi 23. peatükis olev lugu Jeesusest, kes esindas omal ajal kindlasti vähemust, kes viidi rahvahulga ette ning nemad nõudsid tema surma: „Löö ta risti, löö ta risti!“ Meil on põhjust arvata, et referendumil hakatakse kultuurse debati asemel rõhutama samasuguseid tundeid nagu kirjeldatakse Luuka evangeeliumis.

Hea peapiiskop Urmas Viilma. Meil on erimeelsusi. Kui võin kinnitada, et sotsiaaldemokraadid jagavad kirikuga sarnast armastuse sõnumit.

Indrek Saar
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees