Ivari Padar: Eestile pakutavad põllumajandustoetused on hea algus läbirääkimisteks

Ann VaidaEuroopa

Europarlamendi liige Ivari Padar tunnustab Euroopa Komisjoni, kes uue eelarveperioodi põllumajandustoetuste üleüldise vähendamise juures otsustas Eestile eraldatavate toetuste hulka hoopis suurendada.

Euroopa Komisjon avaldas eile oma esialgse nägemuse Euroopa Liidu uueks eelarveperioodiks ehk aastateks 2021–2027. Tähelepanuväärne on, et kui Euroopa põllumajandustoetusi liikmesriikidele kärbitakse järgmisel perioodil kokku ligikaudu 5 protsenti, siis Eesti puhul see summa hoopis suureneb – kokku ligi 5 protsenti võrreldes varasema eelarveperioodiga.

„Eestile on kavandatud protsentuaalselt liikmesriikidest kõige suurem tõus,“ ütles Padar, kes on Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni liige. Ehkki tegemist on esialgse ettepanekuga, usub poliitik, et eesseisev eelarvedebatt tuleb Eestile positiivne. „Eks saatan peitub ikka detailides ja neid me üheskoos nüüd läbi rääkima hakkamegi,“ lisas ta.

Euroopa Liidu ühtne põllumajanduspoliitika ehk liikmesriikidele eraldatavad otsetoetused moodustavad Euroopa Liidu eelarvest ligikaudu 40 protsenti.