Ivari Padar hääletab autoriõiguste direktiivi kavandi vastu

Ann VaidaEuroopa

 

Homme 5. juulil läheb Euroopa Parlamendis hääletusele autoriõiguste direktiivi kavandi tekst. Europarlamendi liige Ivari Padar kavatseb direktiivi vastu hääletada. 

Ivari Padar toetab igati kirjastajate, ajakirjanike ning loomingulise tööstuse õiglast tasustamist nende töö eest. Samuti toetab ta sõnavabadust, loomingulist vabadust, teabe jagamise platvormide innovaatilisust ning võimet tagada tänapäevaselt-omast kiiret infovahetust. Kuigi autoriõiguste direktiivi üheks eesmärgiks on õiglaselt tasustada ja tunnustada loovat tööstust, on JURI komisjonis vastuvõetud ettepanek mitmes teises aspektis puudulik.

Muret-tekitavad on justnimelt artiklite 11 ja 13 praegused sõnastused, millel on suured tagajärjed interneti kasutamisele sellisel kujul nagu praeguseni harjunud oleme. Need artiklid mõjutavad tugevalt sõnavabadust, loominguvabadust, kuid ka vaba konkurentsi.

Ivari Padar arvab, et antud ettepaneku hetkeline sõnastus ei loo sobivat tasakaalu loova tööstuse õiglases tasustamises ning internetis seni lubatud väljendusvabaduse vahel. Kuna autoriõiguste teema on väga vastuoluline, siis tuleks seda arutleda kõikide saadikutega. Seepärast tuleks antud tekst tagasi lükata, kasutades seda autoriõiguste direktiivi edasiarendamise aluseks, et leida õiglane tasakaal loomingulise tööstuse tasustamise ja internetivabaduse vahel.