Ivari Padar: koalitsioonilepe peab vastama kriitilistele maaelu puudutavatele küsimustele

digiMaaelu

Koalitsioonikõnelustelt kõlanu, et põllumehi vaenava välismaalaste seaduse muutmisega edasi ei minda, on kahtlemata positiivne ja tunnustamist väärt. Väga oluline on ka panustamine kiire internetiühenduse loomisesse maapiirkondades ning teised innovaatilised lahendused, kirjutab endine maaeluminister ja sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Ivari Padar.

Peame väga oluliseks seda, et võrdsete tingimuste poole võrreldes teiste riikide põllumeestega püüeldakse. Küll aga on muud sõnumid olnud üldiselt ning pole loodav valitsuskoalitsioon vastanud  hulgale küsimustele, mis põllumeestele ja maaettevõtjatele kriitiliselt olulised on. Kindlasti peab valmiv koalitsioonilepe andma vastused järgmistele olulistele küsimustele.

Kas 2021. aastal  nö top-up toetusi makstakse?

Kas erakorralist toetust summas 12 miljonit eurot suurendatakse ja kas planeeritavaid tingimusi muudetakse?

Milline saab olema Euroopa Liidu uue finantsperioodi maaelu arengu toetuste Eesti poolne kaasfinantseerimise määr?

Kas käibemaksumäärasid (näiteks köögiviljadele) vähendatakse?

Kas Maaelu Edendamise Sihtasutus jääb Maaeluministeeriumi haldusalase?

Kas põllumajandusorganisatsioonide volitatud esindajad saavad tagasi MESi nõukogusse?

Kas põllumajanduslik diislikütus jätkub tänase mudeli ja aktsiisimääraga?

Kas maade korraline hindamine tuleb?

Kas hajaasustuse programmi finantseerimine suureneb?

Loodan väga, et koalitsioonilepe saab olema põhjalik ja annab vastused kõikidele küsimustele ja soovin edu läbirääkijatele ja võimalikule uuele valitsusele.