Ivari Padar: Maalueminister Mart Järvik ajab listeeriaskandaalis uskumatut jora

Kirill KlausMaaelu

Mina ei ole kunagi maaeluminister olnud ega tea seega täpselt tema tööülesandeid. Küll on mind paaril korral usaldatud põllumajandusministriks, mistõttu tean täpselt, et selles ametis oli ettevõtjatega suhtlemine, tekkinud probleemide puhul koos riigi järelevalveorganitega lahenduste otsimine ja vajadusel ka seaduse karmuse rakendamine olnud üks osa tööst. Kõik see on midagi sellist, mida ei ole vaja varjata, kirjutab sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Ivari Padar Eesti Päevalehes.

Viimasel ajal on peetud mitmeid kala toiduohutust puudutavaid arutelusid, seda ka riigikogus. Härra minister, samuti tema erakonna esimees Mart Helme on ajanud korduvalt tarbetut jutuvada selle kohta, kuidas Eesti juhtivad veterinaarid on järjekindlalt ja sihilikult varjanud ministri eest kogu teavet. Maaeluminister olevat listeeriaprobleemist teada saanud alles augustikuus ja lehti lugedes. Sama jora kordas ta ka viimases Maalehes, kus ta kinnitas, et talle pole antud listeeriajuhtumite kohta täit infot. Milleks sellist vee segamist ja keerutamist vaja on, ma ei tea.

Ministri ja veterinaarametnike osalusel arutas 7. oktoobril teemat parlamendi maaelukomisjon. Vaatasin protokolli üle, kusagil ei ole fraasijuppigi, et minister justkui ei saa informatsiooni. Ometi läheb nädal mööda ja Mart Helme kurdab riigikogu infotunnis ,et minister Järvik ei saa infot.

Kodus kassile või?

Samas on teada, et ministri nõunik Urmas Arumäe on juba juunikuust saadik osalenud listeeriat puudutavatel aruteludel. Huvitav, kellele ta sellelaadse teave edasi andis, kas kodus kassile?

Juba juuli alguses saatis minister veterinaar- ja toiduametile põhjaliku küsimustiku teema üksikasjade kohta. Aga, oh häda, esialgu valel aadressil. Kolme nädala möödudes leidis kiri ikkagi õige adressaadi.

Laiemalt ei ole aga teada fakt, et 12. juunil toimus PRIA kliendinõukoja kohtumine kalafirma M.V Wool tootmishoones. Kohtumisel anti ettevõttest ülevaade ja käsitleti päevakajalist listeeriaprobleemi. Ja mis eriti tähelepanuväärne – sellest kohtumisel osales maaeluminister Mart Järvik!

Keerulised toiduohutust ja veterinaariat puudutavad mured on ikka aeg-ajalt päevakorral. Olgu selleks suu- ja sõrataud, linnugripp, seakatk, hullulehmatõbi või salmonelloos. Siin nalja ei ole, sest kaalul on meie inimeste elu ja tervis. Ikka on leitud lahendused ja asjad liiguvad edasi. Ettevõtjatel ja järelevalveametnikel on alati olnud valmisolek ja hea tahe probleemide lahendamiseks. Ja rasked ajad elatakse üle.

On sügavalt arusaamatu, miks seekord on valitud kurbkoomiline vassimise ja valetamise tee. Ministrile soovin aga ilusat lähenevat mardipäeva.

Ivari Padar: Maalueminister Mart Järvik ajab listeeriaskandaalis uskumatut jora