Ivari Padar plaanib kutsuda VTA ning terviseameti maaelukomisjoni listerioosipuhangutest vastuseid andma

Kirill KlausMaaelu

Esmaspäeval teeb sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Ivari Padar maaelukomisjonile ettepaneku kutsuda veterinaar- ja toiduamet (VTA) ning terviseamet komisjoni listerioosist aru andma. Padar nendib, et arutada tuleb listerioosipuhangust teavitamist ning seda, missugust infot avalikkusele jagatakse. Intervjuu ilmus Delfis 30.11.2019.

Miks soovite kutsuda VTA ning terviseameti vastuseid andma?

Pean oluliseks tõstatada maaelukomisjonis ja sotsiaalkomisjonis listerioosiküsimus ning korraldada kahes komisjonis korraga ühiskuulamine, kuhu kutsuda VTA ja terviseameti esindajad. Ilmselgelt on tekkinud praegu olukord, mis vajab riigikogu liikmete täiendavat arupärimist. Kui M.V.Wool on maaelukomisjonis omade tähelepanekute ja seisukohtadega käinud, millest on ka protokoll, siis tahame täiendavat selgitust järelevalveinspektsioonide poolt, et mis olukord listerioosiga on, ja mis on riskid. Olukord tõsines ju sel nädalal veel kahe listeeriakorra avastamisega.

Meil on küsimusi nii listerioosipuhangute kommunikatsiooni kui sõnumite sisu kohta. Mõlemad on ääretult olulised asjad. Inimesed tänavalt tulevad minu juurde ja küsivad, mis toimub. Mida me peame kartma? Mis on listerioosi riskid? Olukorras, kus maaeluministeeriumis on ministrivahetus ja justkui nagu poliitilist vastutajat pole, peaksid parlamendi liikmed nüüd olukorra täpselt ära kuulama ja saama selguse, kas ja millised riskid meil on ja mida tuleb praeguses olukorras täiendavalt ette võtta.

Kuidas on VTA ja terviseamet saanud hakkama listerioosi teavitustööga?

Ma usun, et nad on teinud parimat. Selge, et praeguses olukorras on ka ettevõtjad väga erinevalt käinud. Näiteks M.V.Wooli puhul on ettevõtjal aktiivne vastureaktsioon. Tuleb uurida, kas see on põhjendatud. Kui vaatame Selveri ja Oskari lihatööstuse juhtumit, siis kohe seisatati tootmine ja anti selgelt aru, milles oli viga ja kus see tekkis.

Plaan on ka teisipäeval PRIA vaibale kutsuda, miks?

Plaanime rääkida järelevalvest. Milline on PRIA järelevalve just selles kontekstis, et meieni on jõudnud etteheited sektorist, kus PRIA on sanktsioone esitanud.

Kas etteheited on seotud endise maaeluministri Mart Järviku ja tema nõuniku sekkumisega PRIA töösse?

Üks pool on küll see Järviku ja tema nõuniku lugu, aga teine pool on see, et siit ja sealt on tulnud etteheited PRIAle, mis puudutab eelkõige Euroopa Liidu raha õiget kasutust. Kui esineb etteheiteid, siis tuleb vaadata, mis on probleemide alus.

Kas võib olla, et etteheited on osa süvariigi retoorikast?

Kõik võib olla. Eks ikka kohtame Eestis olukordi, kus erinevad riigikogu liikmed käivad säärast retoorikat süvendamas, et kusagil on kallutatud jõud. Etteheited vajavad aga selgelt kuulamist ja arusaamist riigikogu liikmete poolt.

Eile kohtus ka korruptsioonivastane komisjon, kas Teie hinnangul on nüüd maaeluministeeriumis toimunu ühele poole saanud ning ministeerium saab tööga tavapäraselt jätkata?

Ma tean selle komisjoni tulemustest vaid pealkirjade järgi ja seega ei oska seda kommenteerida,

Jüri Ratas pidas eile enda kolmekuulist reageerimist maaeluministeeriumi segadusele mõistlikuks ajaks. Kas nõustute?

Ei. Ei, siin oleks pidanud kindlasti kiiremini tegutsema. Eks me kõik võime mõista Jüri Ratta ettevaatlikkust, sest ei möödu kuud, kui ei tule skandaali ühe koalitsioonipartneri poolt.

Maaeluministeerium pole tõenäoliselt kunagi Eestis nii palju kirgi kütnud. Kui lihtne on järgmisel ministril tööga jätkata ja töörahu saavutada?

Kõik on võimalik. Kui asju ajada tasa ja targu, saab saavutada töörahu ja murekohtadega tuleb tegeleda. Kindlasti pole lahendus see, kui tormatakse ühe vile peale ühe või teise positsiooni kaitsele. Minister peabki olema see kindel tasakaalustaja ja kui nähakse allasutustes probleeme, tuleb otsida lahendusi, mitte rääkida süvariigist.

Viimasel ajal räägitakse maaeluministeeriumi kontekstis listerioosist, Järvikust ja tema nõunikust. Mis on maaeluministeeriumi valdkonda jäävad teemad, mis jäävad praegu tagaplaanile?

Räägitakse vähe sellest, millega tegelikult ministeeriumis sügavuti tegeletakse. Valmistutakse ette uueks Euroopa Liidu finantsperioodiks ja selleks koostatakse arenguplaane ning strateegiakavasid aastani 2030. See sisuline töö ministeeriumis ju käib, aga sellest räägitakse õige vähe. Aga see on tuleviku põllumajanduspoliitikaks oluline alus.

Kui on probleeme ja eriarvamusi põllumajandussektori ja -järelevalve vahel, tuleb sellega tegeleda. Aga mitte rapsida ja valida erapoolikuid positsioone.

Ivari Padar plaanib kutsuda VTA ning terviseameti maaelukomisjoni listerioosipuhangutest vastuseid andma