Ivari Padar: valitsus võttis opositsiooni survel mõistuse pähe

digiMaaelu

Riigikogu maaelukomisjoni liikme, sotsiaaldemokraat Ivari Padari sõnul tekitasid hallitavad maasikad, risk et lehmad jäävad lüpsmata ja opositsiooni manitsused lõpuks olukorra, kus valitsus on nõus põllumajanduses töötavate võõrtööliste probleemi arukalt arutama.  „Seni kehtiv piirang, et võõrtöölised tuleb välja saata 31. juulil oli ilmselgelt väga läbi kaalutlemata poliitiline kapriis,“ sõnas Padar.

„On selge et tööjõu vajadus põllumajanduses, sellega kaasnevad terviseriskid on jätkuvalt lahendusi vajav teema.  Tänane valitsuse väga hilinenud otsus annab leevenduse, kuid mitte veel lõplikke lahendusi,“ ütles Padar.

Meie olulise bioressursi ehk põllumajandusmaa otstarbekas kasutamine on meie rahva toitmise peamine küsimus. Heinaniitmise ja -purustamisega tegelemine ei anna meie inimeste sahvritesse midagi juurde. „Suur kogus Eesti piima toodetakse täna just võõrtööjõu abil. Piima toodame lisaks siseturu vajadusele samas mahus ka ekspordiks. Siin ei saa olla lahenduseks väärtusliku karja vähendamine tööliste puudumise tõttu,“ ütles Padar.