Jaak Juske ärgitab minister Lukast spordiklubisid päästma

Kirill KlausSport

Jaak Juske

Sotsiaaldemokraadist riigikogu liikme Jaak Juske hinnangul peab kultuuriminister Tõnis Lukas haarama ohjad ja seisma selle eest, et riik koostöös omavalitsustega leiaks lahendused spordiklubide päästmiseks.

„Eriolukord on andnud tõsise löögi spordiklubidele ja nende tavapärasele rahastamisele. Ilma riigi abita peavad paljud klubid oma tegevuse lõpetama. Näiteks on enamik Tallinna klubisid – nii mittetulundusühingud kui ka muus vormis tegutsevad – kriisi tõttu keerulises olukorras. Paljud treenerid on kaotanud töö. Sarnased probleemid ka teistes omavalitsustes,“ märkis Juske Lukasele saadetud kirjas.

Juske sõnul on sotsiaaldemokraadid seisukohal, et praeguses rängas olukorras on vaja riigi ja omavalitsuste koordineeritud plaani ning tegevusi nii spordiklubide kui ka huvikoolide toetamiseks. „Meie arvates peab kultuuriminister olema see, kes võtab initsiatiivi, et leida üleriigilised lahendused,“ tõdes Juske.

Lukas peab vastama ka küsimustele. Tal tuleb öelda, miks pole lisaeelarves nähtud ette toetusi spordiklubidele ja mil määral halvendab eraldi toetusmeetme puudumine klubide seisu. „Kas, mis mahus ja millal plaanib riik spordiklubide rahalist toetamist ning milline on olnud klubide toetamise osas ministeeriumi koostöö kohalike omavalitustega,“ pärib Juske ministrilt.

Veel uurib Juske Lukaselt, et milliste spordiühenduste ja -liitudega on ta lahenduste otsimiseks kohtunud ja kas kultuuriministeerium on arutanud huvikoolide toetamist haridus- ja teadusministeeriumi ning omavalitsustega.

Sotsiaaldemokraadid peavad väga oluliseks, et riik ja omavalitsused teeksid spordiklubide ja huvikoolide jalul hoidmise nimel koostööd. Vastavad ettepanekud on kirjas ka erakonna kriisimeetmete plaanis.