Jaak Juske: kaitseolukorra kehtestamine ei tohi olla valitsuse ainupädevuses

Kirill KlausKaitsepoliitika

Jaak Juske

Sotsiaaldemokraadid ei ole nõus uude riigikaitseseaduse eelnõusse kirjutatud lahendusega, mis annab valitsuse ainupädevuse kehtestada Eestis kaitseolukord, mistõttu pakkusid nad välja parlamentaarsele riigile kohasema ettepaneku.

„Valitsus on riigikogule esitanud eelnõu, mis annab valitsusele ainuvõimu ülikaaluka otsuse tegemisel, milleks kaitseolukorra kehtestamine kahtlemata on. Sisuliselt võib valitsus selle kehtestada suvalisel hetkel. Kahjuks on meil Eesti ajaloost võtta näide, kus 1930. aastatel kasutati toonast kaitseseisukorda demokraatliku opositsiooni lämmatamiseks. Et ajalugu ei saaks korduda, tuleb see võimalus kas või puhtalt teoreetiliselt välistada,“ selgitas sotsiaaldemokraadist riigikaitsekomisjoni liige Jaak Juske.

Riigikogus esimese lugemise läbinud eelnõu kohaselt võib kaitseolukorra kehtestada teiste kriiside kõrval ka siis, kui valitsuse arvates leiavad aset sündmused, mis ohustavad Eesti ühiskonna elukorraldust. Eelnõu ei täpsusta, millised kriisid võivad ühiskonna elukorraldust ohustada. Sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek näeb aga ette, et kaitseolukorra kehtestab ja tühistab valitsuse ettepanekul riigikaitse nõukogu.

Juske sõnul on oluline kaasata kaitseolukorra kehtestamisse laiem ring inimesi. „Kindlasti peab olema kaasatud president kui riigikaitse kõrgeim juht, samuti on vajalik, et sellesse ringi kuuluksid riigikogu esindajad,“ sõnas ta.

Riigikogu arutas mahukat riigikaitseseaduse eelnõu, mis loob ühtse kriisiolukordadeks valmistumise ja nende lahendamise raamistiku, esimest korda jaanuaris.