Jaak Juske küsib Raivo Aegilt: kas vanglates ei pea eesti keele ja kultuuri säilimise eest hea seisma?

Kirill KlausIgaüks loeb!

Jaak Juske

Sotsiaaldemokraat Jaak Juske pärib justiitsminister Raivo Aegilt, et kas vanglates ei pea enam eesti keele ja kultuuri säilimise eest hea seisma.

„Justiitsministeerium otsustas lõpetada vanglaraamatukogude töö senisel kujul, koondada raamatukoguhoidjad ning jagada raamatud vangla osakondade vahel laiali. Ministeeriumi asekantsler Priit Kama on seda sammu põhjendanud väitega, et „raamatukogul puudub taasühiskonnastamise seisukohalt oluline roll,““ kirjutas Juske justiitsministrile.

Edasi küsib Juske Aegilt, kuidas toetab vanglaraamatukogude sulgemine ja vanglates raamatute laialijaotamine eesti keele ja kultuuri säilimist ning millistele uuringutele Priit Kama tugines. Samuti tahab Juske teada, et kas minister peab vanglaraamutukogusid puudutavate otsuste valguses enda jaoks siduvaks põhiseaduses sätestatud eesti keele ja kultuuri säilimise tagamise eesmärki?

Põhiseaduse preambula sätestab Juske sõnul eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise tagamine läbi aegade. „Üks oluline osa meie kultuurist, kirjavara, on talletatud raamatukogudesse. Raamatukogud tagavad juurdepääsu teadmistele ja kultuurile, toetavad elukestvat õppimist ja enesetäiendamist,“ tõdes ta. Eriti oluline on see vangide puhul, lisas Juske.