Jaak Juske: poliitikutel tuleb rohkem teadlasi usaldada

PiretTeadus

Sotsiaaldemokraat Jaak Juske rõhutas täna riigikogus peetud debatil vajadust parandada otsustavalt nii teaduse kui kõrghariduse rahastamist. Poliitika kujundamine peab aga muutuma teaduspõhisemaks, tõi ta välja ka medali teise külje

„Enne eelmisi valimisi andsid erakonnad allkirjad teadusleppele, et suuname vähemalt 1 protsendi oma SKP-st teadusele. Selle märgilise leppe täitmine võttis küll aega, aga lõpuks on see saanud seaduseks. Peame täna astuma järgmise sammu ning suurendama teadus- ja arendustegevuse rahastust järgmise viie aastaga 3 protsendini SKP-st, millest riik panustab vähemalt 1%. Ülejäänu oleks siis erakapitali panus. Selleks tuleb kehtestada maksuerandid ettevõtete teadus-ja arendustegevust puudutavatele investeeringutele,“ märkis Juske.

Käsikäes teaduse rahastamise suurenemisega tuleb tema sõnul suunata lisaraha ib kõrgharidusse, mis tagab, etõppejõud saaksid väärikat palka, jääksid Eestisse, teeksid siin teadust ning koolitaksid meie teadlaste uut põlvkonda.

„Me ei tohi hetkekski unustada, et meie riigi ülesanne on hoida ja arendada Eestit. Nii on ülioluline meie rahvusteaduste areng. Selleks tuleb luua lisaks senisele baasrahastusele eriprogramme Eesti kultuuri, ajaloo, ühiskonna, majanduse ja looduse uurimise rahastamiseks. Üldisemalt on oluline eestikeelse teaduse ja teaduskeele arengu toetamine. See on osa Eesti riigi olemise mõttest,“ rääkis Juske.

Juske toonitas ka poliitika kujundamise teadmispõhisust. „Peame poliitikutena usaldama rohkem teadlasi, mitte suruma peale oma usku või ideoloogilisi dogmasid. Ainult nii saame luua tarka ja konkurentsivõimelist ühiskonda. Eestit, mis on suurem kui kaardile vaadates võiks arvata,“ ütles Juske.