Jaak Juske: sõjapõgenikest laste õpetamine vajab suuremahulist rahasüsti

digiHaridus

Sotsiaaldemokraadid algatasid täna riigikogus eelnõu, mis nõuab valitsuselt täiendavate miljonite eurode suunamist omavalitsustele, et need suudaksid tagada sõjapõgenikest Ukraina laste õpetamise ja teeksid ka huvihariduse paljukannatanud lastele kättesaadavaks.

Otsuse eelnõu teeb valitsusele ettepaneku eraldada omavalitsustele lisaraha nii eesti keele õpetamiseks kui huvitegevuse täiendavaks toetamiseks. Samuti peavad sotsiaaldemokraadid ülioluliseks õpetajate ja tugispetsialiste palgafondi suurendamist.

“Tänase seisuga on Eestis enam kui 7600 Ukraina last, kes on kaotanud oma senise kodu ja kooli. See number suureneb iga päevaga. Riigi suunis on, et esmase ja peamise toe sõjapiirkonnast saabunud peredele annab kohalik omavalitsus, kelle vastutada on ka alus- ja põhihariduse korraldamine. Valdade ja linnadele on langenud väga suur koormus – nad vajavad riigilt suurt rahasüsti, et sõjapõgenikest lapsed saaksid koolis või lasteaias käia ning õpiksid oma emakeele kõrval ka eesti keelt,“ selgitas Jaak Juske.

Sõjapõgenikest lapsed ja noored tuleb Juske sõnul kaasata kiirelt ka huviharidusse. „Valitsusliit on 4 miljoni euro võrra kärpinud huvihariduse toetust. See lastevaenulik tegu tuleb kiiremas korras tagasi pöörata ning leida ka lisaraha. Traumakogemusega laste jaoks on mõne huviringi või treeningrühmaga liitumine äärmiselt oluline,“ sõnas Juske.

Veel peab valitsus lahendama õpetajate, kelle tööpanus ja vastutus märgatavalt kasvavad, palgatõusu probleemi. „Õpetajad on niigi viimased aastad töötanud kriisiolukorras. Viimane aeg on täita lubadus ja viia nende palk kokkulepitud tasemini riigi keskmisest palgast,“ lisas Juske.