Jaak Juske: Tarja Halonen tõestas oma tänase Nõukogude-fopaaga, et eksivad ka Eesti sõbrad

digiUncategorized

Soome endine president Tarja Halonen tuli täna lagedale väitega, nagu oleks Nõukogude Liidu okupatsioon tähendanud Balti riikidele NATO-le sarnast kollektiivkaitset (Delfi 31.03).

Tarja Halose tänane avaldus, et eestlased ja teised Balti rahvad tahtsid saada NATOsse, sest nad olid harjunud Nõukogude Liidu kollektiivse julgeolekusüsteemiga, näitab kas täielikku ajaloo mittetundmist või on tingitud soomlaste enda külma sõja aegsest kompleksist.

Soome endine president Halonen on suur Eesti sõber, kes peaks meie ajalugu väga hästi tundma. Seda kummalisem on tema värske avaldus. Väita, et eestlased pidasid räiget okupatsoonivõimu enda sõjaliseks kaitsjaks, on umbes sama, kui öelda, et soomlased ei ole julgenud NATOga liituda, sest on harjunud Moskva ees lömitama.

Nõukogude Liidu, kurjuse impeeriumi võim Balti rahvaste üle püsis pool sajandit karmil sõjalisel okupatsioonil. Selle eesmärgiks oli siinsete rahvaste venestamine. Võrdlus NATOga on siinkohal täiesti kohatu. Viimane liidab vabl tahte alusel ühiseid väärtusi kandvaid riike, et tagada nende kollektiivne kaitse. Kusjuures NATO riikide peamine vaenlane on täna Putini Venemaa, kes kuulutanud end Nõukogude Liidu õigusjärglaseks. Oma naaberrahvaid ohustav kurjuse võim pole Kremlist kahjuks kuhugi kadunud.

Samas ei ole vaja Haloneni avaldust ka ületähtsustada, kuigi tegemist on põhjanaabrite endise riigipeaga. Soome tänane valitsus tema kõnealust seisukohta kindlasti ei jaga. Eesti ja Soome suhted on täna väga head. Lisaks on pärast Ukraina sõja algust soomlaste toetus NATOga liitumiseks kiiresti kasvanud ning käimas poliitiline diskussioon, mis lõpeb loodetavasti positiivse otsusega. Eesti eluline huvi on, et ka Soome kuuluks allianssi ja seda esimesel võimalusel.

Ka Tarja Halonen ise on juba jõudnud Balti rahvaste eest vabandada, öeldes, et Nõukogude Liidu okupeeritud riikidel polnud enne 1991. aastat oma vaba valikut ja tegelikku julgeolekut. Nii et eksida võivad ka suured Eesti sõbrad. Kahjuks.

Jaak Juske: Tarja Halonen tõestas oma tänase Nõukogude-fopaaga, et eksivad ka Eesti sõbrad