Jaak Juske: tugevad liitlassuhted on Eesti sõjalise kaitse üheks alustalaks

Kirill KlausKaitsepoliitika

Jaak Juske

Sotsiaaldemokraat Jaak Juske tõstis täna riigikogus peetud julgeolekudebatil esile, et jaanuaris aset leidnud valitsusevahetus parandas Eesti suhteid liitlastega, millest sõltub otseselt meie riigi sõjaline kaitse.

„Me oleme väga väike riik geopoliitilisest keerulises piirkonnas. Võime panustada oma iseseisva kaitsevõime arendamisse suure osa eelarvest, vaenlase rünnaku korral üksi me aga väga kaua vastu ei peaks. Nii on tugevad liitlassuhted Eesti jaoks elu ja surma küsimus. Üks rumal sõna võib lõhkuda head suhted, mida on aastate jooksul ehitatud. Õnneks on eelmine valitsus saanud ajalooks,“ märkis Juske.

NATO oli, on ja jääb Juske sõnul meie riigikaitse nurgakiviks. „Oluline on ka regionaalne koostöö Balti ja põhjala riikidega, mis sõjalises mõttes moodustavad ühise ruumi. Ühised riigikaitsealased hanked ning põhjadiviisi arendus on siin olulised märksõnad,“ tõdes ta.

Juske rõhutas ka laiapindse riigikaitse olulisust. „See tähendab, et riigikaitse pole mitte mingi kauge ja keeruline teema, vaid iga Eesti kodanik teab, et ka temal on Eesti kaitsmises oma kindel roll ja ülesanne. Seda teadmist aitab kujundada riigikaitseõpetus, mis minu arvates peaks olema koolides kohustuslik õppeaine. See aga eeldab pädevate õpetajate olemasolu,“ märkis Juske.

Veel tuletas riigikaitsekomisjoni liige meelde, et igaühel on võimalus panustada riigikaitsesse, astudes Kaitseliidu liikmeks.