Jaak Juske: vägivallatsejatega tegelgem üheskoos, aga noorsugu pole hukas

Ann VaidaNoored

Jaak Juske

Tallinna linnavolinik, GAGi ajalooõpetaja Jaak Juske ütleb Tallinna noortekampadega seotud poleemikat kommenteerides, et loomulikult tuleb ühiskonnal tegeleda vägivaldsete noortega, kuid halvustav suhtumine noorsoosse tervikuna on väär.

Lugedes Priit Pulleritsu arvamuslugu süvenemisvõimeta noorte põlvkonnast või kuulates uudiseid vägivallatsevatest teismelistest, tundub, et noorsugu on lootusetult hukas. Nagu ikka ajaloos on olnud. Kui see Rooma ajast pärit ütelus aga paika peaks, oleks maailm pidanud juba ammu kokku varisema.

Enamik noori on täiesti tavalised teismelised, kes otsivad oma aja täitmiseks tegevust. Noortekampade puhul on ju tegelikult suur osa lihtsalt kaasajooksikud, mitte vägivaldsed massid, piiride proovimine kuulub teismeea juurde. Räägime vaid mõnesajast noorest, kes Tallinnas ja Harjumaal riskirühma kuuluvad ja kellega järjepidevalt ka tegeldakse.

Probleem on nende üksikute vägivaldsete liidritega, kelle puhul on juba ligi poolte suhtes alustatud kriminaalmenetlus. Eesti politsei ja prokuratuur on reageerinud kiirelt ja tõhusalt. Juhtumeid olematuks ei tee, aga Eesti ja Tallinn ei ole muutunud mingiks ohtlikuks slummiks.

Nagu täiskasvanute seas on väga erinevaid inimesi, nii ka noorte hulgas. Ärme palun üldista ega sildista, sest see jätab ebaõiglaselt kõigist noortest mulje kui hukka läinud põlvkonnast. Nende tõrvatilkadega meepotis peamegi otsustavalt tegelema. Ühiskonnana tervikuna. Me aga ei saa ega tohi määrida üksikute vigu kõigi kaela. Ühel päeval kirume, et noored istuvad arvutis, ja teisel, et on õues. Kui noortel tekib tung igavusest kuskil koguneda, siis see on ühiskonna ja linna tegematajätmine. Lõpetame palun paanika, kuulame noorsootöötajaid ja tegeleme otsustavalt nende üksikutega, kelle käitumine seda nõuab. Meie noored on tegelikult väga ägedad ja teevad suuri asju. Näen neid säranoori, tulevasti Eesti tegijaid iga päev õpetajana. Elagu noored!