Järvamaa sotsiaaldemokraatide juhiks valiti Eimar Veldre

digiUncategorized

Järvamaa sotsiaaldemokraadid valisid eilsel üldkoosolekul piirkonna uue juhatuse. Piirkonna esimeheks valiti Paide linnapea Eimar Veldre, aseesimeheks valiti tagasi Paide linnavolikogu eelarvekomisjoni liige Margus Nurmik, ning senine piirkonnajuht riigikogu liige Lauri Läänemets jätkab juhatuse liikmena.
„Sotsiaaldemokraatide tugevuseks on inimesekesksus ja kogukonnatöö. Meie tugev esindus Paide linna ja Türi valla juhtimisel lubab meil saadud mandaati ellu viia, seista nii oma kogukondade ja maakonna eest, ning tänu riigikogu saadikutele ka riigi tasandil,“ rõhutas vastvalitud piirkonnajuht Veldre.
Erakonna esimees ja Riigikogu liige Lauri Läänemets rõhutas, et kuigi riigivalitsemises on ärevad ajad, siis sotsiaaldemokraadid seisavad kindlalt Eesti inimeste toimetuleku ja heaolu eest: „Jah, peretoetuste vaidlused näitavad, et senine koalitsioon Toompeal ei tööta enam, ja julgeolekukriisis on lubamatu. Kuigi me ei ole valitsuses, oleme suutnud sotsiaaldemokraatidena tõstatada olulisi teemasid, ja survestanud teisi erakondi nende üle arutama ja otsustama.“ Läänemets tänas piirkonda senise töö eest.
Koosolekul valiti uus juhatuse koosseis, millesse lisaks esimehele ja aseesimehele kuuluvad veel Türi vallavanem Ele Enn, Väätsa Prügila juht Kulno Klein, Riigikogu liige Lauri Läänemets ja piirkonna sekretär Anneli Nurmik. Erakonna Paide ja Türi osakonnajuhtidena jätkavad juhatuses vastavalt Siret Pihelgas ja Kati Nõlvak. Piirkonna juhatuses jätkab Järva osakonna juhina ka Annela Ojaste.
Erakonna volikogu liikmeteks valiti Margus Nurmik ja Kati Nõlvak. Asendusliikmeteks Egle Heinsar, Annela Ojaste ja Eimar Veldre.