Jevgeni Ossinovski: eelarve toob ühiskonda juurde nii jõukust kui hoolivust

Ann VaidaEesti

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski tõi täna riigikogu ees peetud kõnes välja, et 2019. aasta riigieelarve on viies järjestikune eelarve, mida sotsiaaldemokraadid on valitsuserakonnana oma maailmavaate järgi kujundanud.

„Oleme kolmes järjestikuses valitsuses suutnud viia ellu kõik oma põhilised eesmärgid ning seejuures taganud tuleva aasta kevadel alustavale uuele valitsusele tasakaalus eelarve ja arvestatava majanduskasvu,“ rääkis Ossinovski.

Sotsiaaldemokraatide olulisemaks eesmärgiks on laste heaolu parandamine. „Me alustasime valitsuses 2014. aastal, mil iga kümnes laps elas absoluutses vaesuses ning lapsetoetused olid kümmekond aastat püsinud 19 eurol. Tuleva aasta jaanuarist on esimese ja teise lapse toetus 60 eurot kuus,“ märkis Ossinovski. „Kui 2014. aastal eraldas riik peretoetustele 100 miljonit eurot aastas, siis järgmisel aastal on see summa kolmekordne ehk tervelt 300 miljonit eurot.“ Juba astutud sammude mõjul on absoluutsest vaesusest toodud välja 20000 last ja Eestist on saanud riik, kus lapse saamine ei tähenda perele vaesusesse langemist, lisas ta.

Eelarve teiseks oluliseks nurgakiviks pidas Ossinovski ühiskonna arengu seisukohast kriitiliste valdkondade töötajate palgatõuse. Kui neli aastat tagasi oli õpetaja miinimumpalk 800 eurot, siis uuel aastal kerkib õpetaja alampalk 1250 euroni, mis teeb viie aasta palgakasvuks 56 protsenti. „Lisaks toetame omavalitsusi 15 miljoni euroga, et lasteaiaõpetaja palgamiinimum oleks 90 protsenti kooliõpetaja omast ning magistrikraadiga lasteaiaõpetaja saaks võrdselt kooliõpetajaga vähemalt 1250 eurot,“ lausus sotsiaaldemokraatide liider.

Samuti peatus ta kultuuritöötajate, päästjate ja patrullpolitseinike kasvavatel töötasudel ning tõstis esile haigekassa 180 miljoni euro võrra kosunud eelarvet, mis võimaldab pakkuda inimestele paremat arstiabi ja lühendada ravijärjekordi.

„Eesti majandusarengu pikaajaline võti ei ole odavas tööjõus, olgu ta kodu- või võõramaine, vaid meie majanduse teadmismahukuse ja sellest tuleneva lisandväärtuse kasvus. Selleks oleme suurendanud riigi investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Jah, me ei ole ikka veel jõudnud sihiks seatud ühe protsendini SKTst. Siin tuleb erakondadel valimiste järel saavutada kaitsekuludega sarnane pikaajaline kokkulepe,“ ütles Ossinovski. „Küll aga oleme me reforminud teadusrahastuse süsteemi, tagades teadlaskonnale rahastamise suurema stabiilsuse ning toetanud aina enam ja tõhusamalt innovatsiooni ettevõtluse poolelt.“

„2019. aasta eelarve toob ühiskonda juurde nii jõukust kui ka hoolivust ja solidaarsust. Tema läbivaks jooneks on see, et majanduskasv tõesti jõuaks igaüheni, sest Eesti-suguses väikeriigis on igaüks oluline,“ lõpetas Ossinovski.