Jevgeni Ossinovski: Eesti vajab värsket juhtimist

Ann VaidaEesti

Sotsiaaldemokraatide juhatus tegi Taavi Rõivasele ettepaneku peaministri kohalt tagasi astuda. Poolteist aastat tagasi valiti mind SDE esimeheks. Ütlesin toona, et see, mis on meid siia toonud, ei vii meid enam edasi. Selle president Toomas Hendrik Ilvese tsitaadiga juhtisin tähelepanu asjaolule, et eelmise kümnendi lahendused majandus-, haridus-, sotsiaal- ja regionaalpoliitikas ei vii kiiresti muutuvas maailmas Eestit enam edasi.

Valitsuserakonnana vastutame selle eest, et meie riigi areng ja inimeste heaolu oleks tagatud ka järgmises ning ülejärgmises põlves. See eeldab pika vaatega strateegilisi otsuseid juba täna. Sotsiaaldemokraadid kannavad valitsusvastutust mitte selleks, et olla võimul, vaid selleks, et neid otsuseid langetada.

Oleme korduvalt juhtinud valitsusjuhi tähelepanu sellele, et valitsuse ambitsiooni on vaja oluliselt tõsta. Lauale tuleb võtta ka mõtteid, mida pole koalitsioonilepingus. Ka neid, mida ei ole erakondade valimisprogrammides. Maailm muutub liiga kiiresti, et ka neljaks aastaks koalitsioonilepingu loorberitele puhkama jääda.

Tõsi, käesolev valitsus on sotsiaaldemokraatide eestvõttel teinud ära murrangulise laste ja perede toetamise reformi, mis märkimisväärselt vähendab laste vaesust ning tagab tulevikus võrdsemad võimalused kõigile.

Samal ajal on paljudes muudes valdkondades pigem tegeletud kosmeetilise kõpitsemisega. Oleme viimase aasta jooksul tõstatanud mitmeid ühiskondlikku heaolu puudutavaid võtmeküsimusi. Oleme sõnades leppinud kokku õpetajate palga tõstmises 120% Eesti keskmisest, ent täna me pigem kaugeneme sellest eesmärgist. Oleme nõudnud madalama sissetulekuga inimeste maksukoormuse jõulist vähendamist, ent peaministri maksudogmatismist tulenevalt langeb järjepidevalt enim just kõrgepalgaliste maksukoormus. Lahenduseta on Eesti tervishoiu täiendav rahastamine ning Reformierakond on blokeerinud alkoholipoliitika karmistamise.

Sotsiaaldemokraadid on näinud, et Taavi Rõivas ei ole võimeline tegema Eestile olulisi otsuseid. Oleme veendunud, et Eestil ei ole aega, et enam kauem otsuste järele oodata. Otsustamatus on kestnud liialt kaua.

Pikk valitsuses veedetud aeg on Reformierakonna ideedest tühjaks teinud. See, mis kunagi oli innovaatiline ja uus, on tänaseks vana ja kulunud. Aina enam näeme klammerdumist iganenud ideede külge ning võimetust asjakohaselt reageerida uutele ühiskondlikele väljakutsetele. Siinjuures ei asenda valitsuses otsustatud punktide hulk värskeid mõtteid, kuidas tagada Eestile parem tulevik.

Eesti riigi juhtimine vajab uut energiat ja värskeid mõtteid. Lisaks välisjulgeoleku tagamisele peame pöörama suuremat tähelepanu ka sisejulgeolekule. Edendama ühiskondlikku sidusust ja sallivust erinevate ühiskonnarühmade vahel. Peame tegema tervikliku maksureformi, mis parandab inimeste toimetulekut, vähendab ebavõrdsust ja annab majandusele uue hoo. Peame hoogustama riiklikke investeeringuid olulistesse taristuprojektidesse, sest homse majanduskasvu seeme tuleb külvata juba täna. Peame murdma regionaalpoliitilise hääbumisspiraali ning toetama maaelu. Tänases valitsuses ei ole see võimalik.

Nende eesmärkide saavutamiseks alustavad sotsiaaldemokraadid konsultatsioone uue enamusvalitsuse moodustamiseks.

Jevgeni Ossinovski
SDE esimees