Jevgeni Ossinovski: lasteaed olgu tasuta

Ann VaidaLapsed ja pered

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus arutas erakonna programmi hariduspeatükki 2019. aasta riigikogu valimisteks ja otsustas toetada lasteaiatasude kaotamise ettepanekut.

„Meie hinnangul peaks kvaliteetne haridus alates lasteaiast kuni ülikoolini olema igale lapsele kättesaadav ja seda sõltumata vanemate rahakotist. Alusharidus on lahutamatu osa haridusteest ning peaks samuti olema tasuta. Sotsiaaldemokraatide ettepaneku järgi ei peaks lastevanemad maksma ei lasteaia kohatasu ega toiduraha, mis jäävad riigi kanda,“ ütles sotsiaaldemokraatide liider Jevgeni Ossinovski.

Ossinovski sõnul on haridussüsteem kogu ulatuses sotsiaaldemokraatide jaoks üks tervik, mis peab olema tasuta lasteaiast alates ning ülikooliga lõpetades. „Kui Reformierakond soovib süvendada hariduslikku kihistumist, taotledes kõrghariduse tasuliseks muutmist, siis sotsiaaldemokraadid sellega ei nõustu. Usume, et võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele on Eesti edu võti ning ühtlasi tõhusaim relv ühiskondliku ebavõrdsuse vastu,“ sõnas Ossinovski.

Lasteaiatasude kaotamise poolt räägib Ossinovski väitel ka see, et üle Eesti küsitakse lapsevanematelt väga erinevaid summasid ning paljud omavalitsused on selle sidunud ka alampalgaga, mis automaatselt perede suurema sissetuleku „ära sööb“. Kui mõnes omavalitsuses jääb lasteaia kohatasu alla kümne euro, siis Tallinnas ja mitmes pealinna lähivallas tuleb vanematel igas kuus välja käia üle 60 euro. Kohatasule lisandub toiduraha, mille suuruse osas on omavalitsuste lõikes samuti suured käärid.

Hinnanguliselt toob kohatasu kaotamine riigieelarvele kaasa 40 miljoni euro suuruse täiendava kulu. Toidu kogukulu hind on ligi 25 miljonit eurot, seega läheks tasuta alushariduse tagamine riigile maksma ligikaudu 65 miljonit eurot.