Jevgeni Ossinovski: riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste töövõidud

Ann VaidaAvatud ühiskond, Eesti, Haridus, Kultuur, Teadus, Tervishoid, Välispoliitika, Võrdõiguslikkus

Hiljuti lõpetasime pingelised riigieelarvestrateegia (RES) läbirääkimised. Annan teile kiire ülevaate selle tulemustest.

Tulenevalt paranenud majandusolukorrast, seadsime endale sihiks koostada eelarve reaalse ülejäägiga ning see ka õnnestus. Veelgi enam, eelarve on lähiaastatel ka struktuurselt tasakaalus.

Mis aga veelgi olulisem, uus RES annab tugeva panuse sellesse, et Eesti oleks targem, turvalisem ja õiglasem ühiskond.

Valitsuse moodustamisel seadsime sihiks haridusvaldkonna eelisrahastamise ning eilsete otsuste kohaselt see ka jätkub. Õpetajate palga alammäär kasvab järgmisel aastal 100 euro võrra 1250 euroni. Meenutan, et aastal 2014, mil sotsid valitsusvastutust kandma hakkasid, oli õpetaja alampalk vaid 800 eurot.

Muidugi nõudsime koos selle otsusega ka kõrgharidusega kultuuritöötajate alampalga tõusu 1250 euroni ning selle ka saavutasime. Selles valdkonnas on edasiminek sotside juhtimisel olnud veelgi suurem – kõrgharidusega kultuuritöötaja alammäär oli veel 2015. aastal Indreku jõudmisel kultuuriministeeriumisse kõigest 731 eurot.
Kui eelmise RESi prioriteediks oli meie jaoks tervishoidu lisaraha toomine, siis sel aastal oli meie põhirõhk sisejulgeoleku palkadel. Ja ka siin saavutasime läbimurde. Päästjate keskmine palk kasvab järgmisel aastal ligi 20% võrra 1000 euroni ning politseinike keskmine palk 10% võrra. Nii tõsist palgatõusu ei ole sisejulgeolekus ammu olnud.

Meie teine prioriteet oli teaduse ja innovatsiooni täiendaval rahastamisel. Juba järgmisel aastal saab teadus juurde enam kui 20 miljonit eurot. Lisaks panustame täiendavalt ettevõtete innovatsiooni ja digitaliseerimisse, millest Urve lähemalt räägib. Seisime ka selle eest, et Eesti e-riigi teenuste arendamine saaks uue hoo, milleks eraldame nelja aasta jooksul üle 100 miljoni euro. Minu valdkonnas jätkame sel aastal alustatud geeniprojektiga, mis toetab ennetuspõhise meditsiini arengut ja teeb Eestist ka globaalselt e-tervise lipulaeva. Selle projekti tarbeks eraldatakse 20 miljonit eurot nelja aasta jooksul.

Selle valitsuse üheks oluliseks eesmärgiks on olnud välisteenistuse tugevdamine, milleks eraldame nelja aasta jooksul ligi 15 miljonit eurot ning välisministeeriumi töötajate palgatõus saab järgmisel aastal olema üks ajaloo suurimaid. Jätkame panustamist ka riigikaitsesse, pikendades suurekaliibrilise laskemoona ostmise programmi ning nähes ette lisaraha liitlaste vastuvõtuks.

Järgmisel aastal paraneb ka tervise- ja sotsiaalteenuste kättesaadavus. Parem sotsiaalmaksu laekumine koos sotside poolt tehtud tervishoiu rahastamise reform suurendab järgmisel aastal haigekassa tulusid enam kui 150 miljoni euro võrra, mis läheb esmajärjekorras ravijärjekordade lühendamiseks. Eile leppisime kokku, et järgmisest aastast eraldatakse enam kui 10 miljonit eurot sotsiaalkindlustusametile, et parandada rehabilitatsiooniteenuste ja abivahendite kättesaadavust.

Sotsiaalministeeriumi vaates toon esile naistevastase vägivalla vastase võitluse ja võrdse kohtlemise edendamise rahastamise parandamise, milleks saime täiendavalt 1,5 miljonit eurot aastas. Lisaks kasvab HIV ja narkomaania ennetuse ning ravi teenuste maht 1,5 miljoni euro võrra. Regionaalselt on kahtlemata oluline 15,6 miljoni euro suurune rahaeraldus Ida-Viru keskhaigla rekonstrueerimise lõpuleviimiseks.

Lõpetuseks, regionaalpoliitiliselt ja eriti meie erakonna vaates on oluline, et leidsime vajaliku rahastuse, et tihendada lennuliiklust Tallinna ja saarte vahel, ning ka järgmisel aastal rendime suveks viienda praami, et nii Eesti inimesed kui ka turistid saaksid muretult külastada meie saari.

Põhjalikumalt saate nendest ja teistest otsustest kuulda lähipäevil, aga tervikuna saame sotsiaaldemokraatidena olla uue RESiga rahul. Tänan südamest nii oma meeskonda – Urvet, Indrekut, Sveni ja Andrest – suurepärase koostöö eest laua taga ning kahtlematult ka koalitsioonipartnereid!