Jevgeni Ossinovski: sotside edukas perepoliitika on aidanud sündimust suurendada

Ann VaidaLapsed ja pered

Riigi järjekindel tegutsemine peredele suurema turvatunde loomisel on lisaks laste heaolu parandamisele kaasa toonud kauaoodatud kasvu sündimuses. Prognoosi kohaselt sünnib selle aasta lõpuks tuhande võrra rohkem lapsi kui mullu.

Viimaste aastate jooksul on riik sotside eestvedamisel hüppeliselt tõstnud lapsetoetusi 60 euroni kuus, loonud üksikvanema toetuseks elatisabifondi ning seadnud sisse kolme- ja enamalapselistele peredele täiendavalt lapserikka pere toetuse 300 eurot kuus.

„Lapse saamine on vastutus pikkadeks aastateks ning perel peab olema kindlus, et lapsele suudetakse pakkuda turvalist arengukeskkonda ja lapse ülalpidamisega saadakse hakkama ka siis, kui töö- või pereelus miski viltu läheb,“ ütles sotsiaaldemokraatide juht Jevgeni Ossinovski. “Sotsiaaldemokraatide prioriteet valitsuses on olnud laste heaolu parandamine. Meie töö tulemusena on oluliselt vähenenud vaesuses elavate laste arv ning mul on hea meel tõdeda, et nüüd näeme ka nende sammude positiivset mõju sündimusele. See tõestab, et meie poliitika toimib.“

Lisaks sündmuse kasvule on tehtud otsuste tulemusel vähenenud laste absoluutne vaesus viimastel aastatel tervelt kolm korda. Veel 2014. aastal elas umbes 10% Eesti lastest absoluutses vaesuses. 2016. aastaks oli laste absoluutse vaesuse määr langenud 3,5%-le.

Pikemalt analüüsis lasterikka pere toetuse mõju sündmusele Postimees rubriigis “Meie Eesti”.