Jõhvi sotsiaaldemokraadid: tasuta toitlustus peab olema tagatud igale õpilasele

Kirill KlausIda-Virumaa

Jõhvi sotsiaaldemokraadid nõuavad Jõhvi Vallavalitsuselt rangete piirangute tühistamist, et koolitoit oleks tagatud kõigile haridusasutuste õpilastele.

Tänase seisuga saab 1500st Jõhvi haridusasutustes õppivast lapsest koolitoidu kätte vähem kui 10 protsenti õpilastest, kelle eestkostjad on kas toimetulekutoetuse saajad, kel on lasterikas pere või kui tegemist on eesliini töötajate lastega. Jõhvi sotsiaaldemokraadi Pavel Prokopenko sõnul on säärane piiri tõmbamine küüniline, sest jätab nii reaalseid kui potentsiaalseid abivajajaid toidust ilma.

“Säärane kitsas piiritlemine on ebaõiglane paljude õpilaste suhtes, kelle vanemad vaevu ületavad absoluutse vaesuse piiri. Jõhvi kooliõpilastele toidu viimine aitab peredel paremini toime tulla, sest tänases olukorras on jätkuvalt väga palju ebaselgust – töö kaotuse oht erasektoris on jätkuvalt kõrge ning paljud töötajad tunnetavad juba ka palgakärpeid,” nendib Prokopenko.

Jõhvi sotsiaaldemokraadid nõuavad piirangute tühistamist, et kõigil õpilastel oleks võimalus ning õigus saada koolitoitu, sest eriolukord ei tohi olla põhjuseks neilt seda õigust ära võtta.

Jõhvi peab järgima pealinna ja Ida-Virumaa linnade eeskuju – nii Kohtla-Järvel, Narvas kui ka Sillamäel jagatakse toidupakke kõigile soovijatele. Arvestades, et Jõhvi valla eelarve on majanduslikult palju paremas positsioonis kui teised Ida-Virumaa omavalitsused, jääb arusaamatuks, miks õpilastelt võetakse ära õigus koolitoidu saamiseks. Toidu jagamise logistilised probleemid on lahendatavad erinevatel viisidel, mida tõestab ka Kohtla-Järve koolitoidu veo kogemus.

Omavoliline piiride tõmbamine toidu saamisel hoogu juurdevõtva epideemia ja kiiresti kasvava töötuse taustal on absoluutselt vastuvõetamatu.