Joosep Vimma vastus Valdo Randperele: WTA turniiri pelgalt kuluna vaatamine on lühinägelik

Ann VaidaUncategorized

joosep vimm

Valdo Randpere kirjutas, miks valitsus ei peaks 2,7 miljoniga toetama Eesti tenniseliidu püüdlust tuua Eestisse kolmeks aastaks WTA 250 kategooria turniir. Ettevõtluse ja turismi eest vastutava Tallinna abilinnapeana ei saa ma nõustuda Randpere väitega, et spordiürituste korraldamine peaks olema valdkond, kuhu riik sekkub minimaalselt. WTA turniiri tasemel suursündmuse pelgalt riigieelarvelise kuluna vaatamine on lühinägelik. Küll aga on Randperel õigus ühes asjas – riigil on võimalus kujundada välja juhised sellele, kuidas suursündmusi toetada.

Aga räägime esmalt rahast. Rahvusvaheliste suursündmuste riigieelarvest toetamine tasub ennast ära. Olgu selleks spordi-, kultuuri- või konverentsiturism, on väliskülalistel positiivne mõju majandusele nii otseselt kui kaudselt. Kui Eesti leiavad üles külalised välismaalt, võidavad sellest meie inimesed.

On loogiline, et inimesed, kes tulevad mõne kultuuri- või spordisündmuse tõttu Eestisse, veedavad siin aega ka muid asju tehes, käivad vaatamisväärsustega tutvumas, restoranis söömas ja uudistavad muuseumides. Spordituristi saab võrrelda näiteks konverentsituristidega, kes samuti veedavad Eestis aega kindla sündmuse tõttu, aga tema külastusest saavad kasu paljud kohalikud ettevõtted ja inimesed.

2018. aastal EASi läbi viidud välisriikide koverentsidelegaatide uuringu järgi kulutas Tallinna konverentsikülastaja keskmiselt 193€ iga siin viibitud öö kohta. See tähendab otsest tulu riigile maksude näol ning kaudset tulu linnale töökohtade näol. Lisaks sellele saavad sektori inimesed suurüritustel kontakte, leiavad mõttekaaslasi ja partnereid tulevasteks sündmusteks ja ettevõtmisteks. Ja mida rohkem erinevaid kõrgetasemelisi sündmusi korraldada, seda enam kasvab Eesti tuntus reisisihtkohana.

Rahvusvahelisi suurüritusi tuleb mõtestada laiemalt. Sellised sündmused annavad meie elanikele töökohti, mitmekesistavad meelelahutus- ja kultuurimaastikku, pakuvad spordi- või kunstielamust, mis muidu ka kohalikele võib-olla kättesaamatuks jääks. Ja just seetõttu peaks riik kujundama välja juhised, kuidas selliseid suursündmusi toetada.

Mõistagi on sellised suured võimalused pigem haruldased ja ehk just seetõttu polegi sobilikke meetmeid veel loodud, aga kui tahame Eesti riigi tuntust tõsta, on sellise suurürituste meetme väljakujundamine selleks üks hea algatus. Seega minu ettepanek Valdo Randperele on tõstatada see teema Riigikogus ning alustada süsteemi loomist, millel on selged kriteeriumid ja juhised. Seni, kuni seda meedet ei ole, kutsun üles valitsust WTA turniiri siiski toetama, kuna tegemist on ainulaadse võimalusega tõsta Eesti sporditurismi sihtkohana pildile.

Algselt avaldatud Delfis 21.02.2022.