JÜRI ROSS: miks üldse peaks taluma OÜ-tavaid ettevõtteid, kes isegi kohvi pealt petavad miljonitega?

PiretEttevõtlus

Eestimaal läks lahti palav diskussioon valitsuse kavatsuse üle võtta vaatluse alla OÜ-tamine.

Tooks esile ja analüüsiks mõningaid meedias kõlanud lauseid ja mõtteid, mis väljendavad rahulolematust valitsuse sooviga tõhusamalt tegeleda õiguspäraste maksude laekumise ja ka nendest kõrvalehiilimisega.

Piinlik lugeda sellist süüdistust – kuidas siis kohe kaval ja rumal? Kas siis valitsusel ei ole õigust kontrollida seadustele vastavat ja ausat maksude maksmist? Kas siis ka eraettevõtja ja omanik, kes kontrollib oma kolleegide tehtud arveid või kassatšekke, on kaval ja rumal?

  • „ Kui laia sihtrühmaga erakonna (ja poliitiku) reiting on põhjas, siis otsivad nad vahel ikka klassiviha õhutamisest abi /…/“

Küll ikka võib oma vihas valitsuse vastu päris kaugele jõuda. Riigipetturite väljaselgitamine on siis klassivaenu õhutamine valitsuse poolt? Midagi absurdsemat annab välja mõelda.

  • „/…/ on äärmiselt kaheldav, et Võrklaeva aktsiooni tulemusel saaks riik maksutulu rohkem, kui on selle kogumise otsesed ja kaudsed kulud.“

Raha õpetajate palga tõstmiseks oli olemas

Tuntud ärilause kõlab nii: ära karda suuri väljaminekuid, vaid karda väikseid sissetulekuid. Arvestame, et Eestis on ligi 290 000 äriühingut, mis peavad esitama majandusaasta aruande. Kui üks äriühing „optimeerib makse“ summas ainult 100 eurot kuus, siis see teeb aastas riigile maksmata makse summas 1200 eurot. Oletame, et selliselt petab riiki 30% äriühingutest. See tähendab kokku: 290 000 äriühingut x 30% x 1200€ = 10 miljonit 440 tuhat eurot.

Just seda raha oli vaja leida õpetajate palga tõstmiseks. Kas petuskeeme on raske avastada ja avastamine võtab palju aega?

Kunagi, kui tuli sisse kohustuslik erisoodustusmaks kohvile, siis Büroomaailma kohvi müük langes kolm korda, ehk siis 300%. Tekib küsimus miks?

Ikka sellepärast, et osa konkurente hakkas kohvi müües arvetel näitama seda kas koopiapaberi või printeri tooneri või mis iganes muu kontoritarbe nime all. Ja mõned rendivad kohvimasinaid, kus arvel kohvimasina rendisumma sisaldab vaikimisi ka kokkulepitud kohvi kogust.

Kui firmas töötab 10 inimest ja päevas juuakse inimese kohta üks tass kohvi, siis kuus teeb see kokku 200 tassi. Kui tass kohvi maksab firmale ühe euro, siis erisoodustusmaksu tuleb arvutada 200 eurolt.

Erisoodustusmaksu arvutus toimub järgnevalt:

1. tulumaks: 200 x 20/80 =50 eurot.

2. erisoodustuse summa + tulumaks = nn brutosumma (või brutopalk, kui see erisoodustus oleks olnud rahalises väärtuses) 200 + 50 = 250

3. sellelt brutosummalt sotsiaalmaks: 250 x 33% = 82,50 eurot.

Seega erisoodustusmaks, mida tuleb maksta riigile, on: 50 eurot tulumaks ja 82,50 eurot sotsiaalmaks, mis kokku on 132,5 eurot kuus ja 1590 eurot aastas.

Ärge mängige oma firmat ja head nime maha

Head ärimehed, ärge mängige maha oma firmat ja iseenda ausat nime selle väikse summa pärast, mis on väiksem Eesti ühe kuu keskmisest palgast. Selle summa pärast firma ei tohiks pankrotti minna ja kui sellise summa maksmine siiski käib üle jõu, siis nii firmajuht kui ka firma töötajad peavad kohvi eest maksma oma palgarahast.

Kui juba ainuüksi kohvi petuskeemi juures riik kaotab miljoneid, siis mida arvata summadest, kus firma ürituse arvel toitlustuse asemel ilutsevad sõnad rent või reklaam? Või endale miinimumpalga maksmisest ja palga asendamisest dividendiga, et vältida sotsiaalmaksu tasumist, mille arvelt peetakse üleval meie tervishoiu- ja pensionide süsteemi?

Nüüd küsimus: kas tõesti nii lihtsate petuskeemide avastamine võtab palju aega ja kulub palju raha?

Kummaline on lugeda ka arvamust, et „valitsus on võtnud endale pähe, et kõik mikroettevõtjad on tõenäoliselt pätid ning inimesed tuleb sellisest jõledast tegevusest eemale peletada.“

Selle arvamuse lükkab ümber Äripäeva juhtkirja lause „Süüdistus, et OÜ-tamise rauda tagudes lüüakse kõigile osaühingu omanikele potentsiaalse päti tempel otsaette, on ise üks meelevaldne üldistus“.

Kust tuleb selline süüdistus, et valitsus tahab mikroettevõtjaid välja suretada? Praegune valitsus tahab, et ettevõtjad maksaksid ausalt riigimakse, mis on kehtestatud Eesti kõikide valitsuste poolt alates meie taasiseseisvumisest.

Tubli Eesti ettevõtja, pea meeles, et sina oled vastutav õpetajate, meditsiinitöötajate ja politseinike palkade eest, aga samuti selle eest, et meie ladudes oleks piisavalt mürske võimaliku sõja puhkedes.

Jüri Ross: miks üldse peaks taluma OÜ-tavaid ettevõtteid, kes isegi kohvi pealt petavad miljonitega?