Juske minister Kersnale: kuidas saavad sajad lapsed huviringis edasi käia?

Kirill KlausLapsed ja pered

Sotsiaaldemokraadid ootavad riigikogu ette haridusminister Liina Kersnat, kel lasub kaasvastutus hoolega üles ehitatud laste huvihariduse toetussüsteemi lõhkumise eest, mille tagajärjel laste ebavõrdsus taas suureneb.

„Huvihariduse riiklik rahastamine väheneb uuel aastal koguni poole võrra. Suure tõenäosusega võtab valitsus selle otsusega väga paljudelt lastelt ära võimaluse käia armastatud huviringis või trennis. Löögi all on eeskätt maapiirkondade lapsed ja nende areng. Minister peab nüüd selgitusi jagama,“ ütles arupärimise üle andnud Jaak Juske.

Liina Kersnal tuleb öelda, miks algasid tema valitsemisalas kärped lastest ja kui palju väheneb ministeeriumi hinnangul huviharidusse kaasatud laste ja noorte arv. Sotsiaaldemokraadid pärivad temalt ka seda, kuidas plaanib valitsus tagada huvihariduse kättesaadavuse neile sadadele lastele ja noortele, kes on saanud huviringis käia tänu hoolega üles ehitatud toetussüsteemile. „Paljud õpetajad teenivad täna lisatasu huviringide juhendajatena. Kui palju neist kaotab kärpe tõttu oma lisatöö ja -sissetuleku?,“ küsivad arupärijad.

Juske sõnul on huvihariduse toetusmeetme eesmärgiks anda kõigile lastele võimalus arendada oma andeid ja oskusi sõltumata pere elukohast, vanemate rahakoti paksusest või omavalitsuse rahalisest võimekusest. “Süsteemi lammutamine toob kaasa ebavõrdsuse kasvu,” lisas ta.