Juske Terikule: süvenevad rahamured on pannud muinsuskaitselise töö löögi alla

digiUncategorized

Riigikogu kultuurikomisjoni sotsiaaldemokraadist liige Jaak Juske tahab, et kultuuriminister Tiit Terik  selgitaks muinsuskaitseametis toimunud koondamiste tagamaid ja annaks ülevaate sellest, kuidas on kavas edasi minna takerdunud pärandihoidlate rajamisega.

Terikule kirjaliku küsimuse saatnud Juske sõnul on süvenev rahapuudus pannud muinsuskaitse raskesse seisu. „Avalikkusesse on jõudnud uudised muinsuskaitseameti eelarvemiinusest ja sellest tingitud koondamistest. Samal ajal on Eesti muuseumijuhid teinud avaliku pöördumise pärandihoidlate rajamise asjus. Muuseumid ootavad pikisilmi kahe pärandihoidla valmimist. Kaasaegsete hoidlate rajamise protsess algas juba 2016. aastal, täna on aga vähe usku sellesse, et need võiksid valmida tähtajaks – 2027. aastaks,“ märkis Juske.

Terik peab tutvustama, milliseid täiendavaid kohustusi pani muinsuskaitseametile uus muinsuskaitseseadus ja kuidas on tagatud nende rahastamine. „Kas viimastel kuudel tehtud eelarvekärped ja koondamised võimaldavad ametil jätkata kõigi ettenähtud teenuste osutamist? Kas ja millises ulatuses plaanib ministeerium lähiaastatel suurendada muinsuskaitseameti rahastamist? Kas on kavas suurendada muinsuskaitsealuste ehitiste korrastamiseks mõeldud toetusi?,“ küsib Juske ministrilt.

Veel tuleb Terikul tuua välja, milliseid summasid plaanib valitsus eraldada pärandihoidlate väljaehitamiseks ja kuidas on vahepeal tagatud pärandesemete nõuetekohane  hoiustamine.