Kajar Lember: Esimese kuu tulemuste põhjal majandusaktiivsuse kohta veel põhjapanevaid järeldusi teha ei saa

Kertu ValgeTartu

2015. aasta jaanuaris laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 10,2 miljonit eurot, mis moodustab 8% tulude eelarvest.

Põhitegevuse tulusid laekus 9,1 miljonit eurot ehk 8% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üle poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 5,5 miljonit eurot ehk 9% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 5,6 miljonit eurot ehk 9% eelarvest. Maamaksu laekumine oli 0,9 miljonit eurot ja kohalikest maksudest (reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu) laekus kokku 0,1 miljonit eurot. Toetusi põhitegevuseks laekus 2,1 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist) ehk 6% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 1,3 miljonit eurot ehk 8% eelarvest.

Põhitegevuse kulud olid 7,2 miljonit eurot ehk 7% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 1,9 miljonit eurot.

Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja kulude vahe oli -0,2 miljonit eurot. Investeeritud on 1,3 miljonit eurot ehk 5% eelarvest. Enamus investeeringutest – 1,1 miljoni euro ulatuses – on teostatud EL struktuurifondide ja muude toetuste arvel. 1,2 miljonit eurot on läinud Tartu idapoolse ringtee ehituseks.

2015. aasta jaanuari tulud olid 1,7 miljonit eurot suuremad kui kulud. 31. jaanuari seisuga oli linna raha jääk 10,0 miljonit eurot.

„Esimese kuu tulemuste põhjal majandusaktiivsuse kohta veel põhjapanevaid järeldusi teha ei saa, käesoleva aasta suundumusi näitavad ehk esimese kvartali tulemused. Siis on näha konkreetsed arengud Tartu tööturul ning näeme ka Euroopa Keskpanga hiljutise pretsedenditu võlakirjade tugiostuprogrammi mõju reaalmajandusele,“ kommenteeris abilinnapea Kajar Lember.

Lember lisas, et Tartu linn panustab majanduskeskkonna paranemisse linna arengu jaoks oluliste investeeringutega, millest käesoleval aastal on suurimad Tartu idapoolne ringtee ning investeeringud haridusasutustesse.

Lisainfo: abilinnapea Kajar Lember, tel 7361 163, 5333 3214.