Kalev Kaljuste: Koolide ühendamisega ei tasu kiirustada

digiPärnumaa

Sotsiaaldemokraadid toetavad Pärnu Täis­kasvanute gümnaasiumi (PTG) säilimist ja arendamist, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Pärnu linnavolikogu liige Kalev Kaljuste Pärnu Postimehes.

Pärnumaa sotsiaaldemokraatide juhatus toetab mitmekesist koolivõrku. Peame oluliseks, et meil ei oleks hariduslikke umbteid ning igas eas ja igalt tasemelt oleks võimalik haridusteed jätkata.

Arvestades asjaolu, et Pärnu linn tahab liita PTG Pärnumaa kutsehariduskeskusega (PKHK), muretseme, mis saab gümnaasiumiharidusest Pärnu maakonnas tervikuna. Me ei pea õigeks Pärnu linna soovi liita PTG, kus praegu 536 õpilast ja kellest ligikaudu 45 protsenti tuleb väljastpoolt Pärnu linnapiiri, PKHKga, ilma et sellel teemal oleks arutatud ja kokkulepe saavutatud Pärnumaa teiste omavalitsustega.

Miks just kutsehariduskeskus? Ma saan aru, et pikalt on tööd tehtud: haridusametnikud on koos istunud, tegelnud sellega tunde ja leidnud, et see on parim variant. Tegelikult on Pärnumaa haridusmaastik palju kirjum. Meil on kolledžid ja maagümnaasiumid.

Mis saab, kui näiteks 36aastane pereisa Teet, kes on lõpetanud üheksa klassi, leiab ühel hetkel, et tema praegustest teadmistest ei piisa ja peaks gümnaasiumi minema? Uus soovitud ametikoht nõuab kõrgemat haridust. Tänapäeva maailmas ­tuleb hariduse valikuid teha rohkem kui kunagi varem. Vanasti õppisid treialiameti ära ja tegidki seda tööd pensionini.

Tänapäeva maailmas tuleb hariduse valikuid teha rohkem kui kunagi varem. Vanasti õppisid treialiameti ära ja tegidki seda tööd pensionini.

Praegused ajad ja majanduskeskkond suunavad meid pidevalt ümber õppima.

Pärnumaa SDE liikmed soovivad täiskasvanute gümnaasiumi arendada koolituskeskuseks, nii nagu see on ette nähtud Pärnu linna kehtivas haridusvaldkonna arengukavas.

Olen PTGs korduvalt käinud ja mulle tundub selle õpikeskkond väga hea. Kool on kujundatud hästi toimivaks ja paindlikuks õppija suhtes. Selline võimalus peab säilima, seda tuleb arendada.

Selle ühinemisega ei tasu kiirustada, vaid vaadata tuleb tervik­pilti.

Oluline on konsulteerida kõigi Pärnumaa omavalitsustega, et selgitada välja nende nägemus täiskasvanute õppest. Kogu asja tuleks vaadata täiskasvanud õppija vaatevinklist. Enne kui toimivat süsteemi lammutada, peaks vaatama kogu haridusvõrgustikku.

Minule ei meeldi, kui tullakse volikokku ja pannakse fakti ette, et nüüd tuleb hääletada.

Selliste otsuste eel peab toimuma laiem arutelu volinike vahel.

Kalev Kaljuste: Koolide ühendamisega ei tasu kiirustada