Kalvi Kõva järgmise aasta riigieelarvest: see on 21. sajandile vääriline kokkulepete eelarve

Ann VaidaMajandus

Uue riigieelarve eesmärk on muuta Eesti ühtsemaks, tugevamaks ja majanduslikult edukamaks ning vähendada ebavõrdsust nii inimeste kui ka piirkondade vahel, ütles järgmise aasta eelarve vastuvõtmise eel Riigikogus kõnelenud parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Kalvi Kõva.

Tema sõnul on järgmise aasta eelarve üks tähtis märksõna kindlasti “hoolivus”: „Koalitsioon suurendab vähem teenivate inimeste sissetulekut ja toetab lastega peresid. Just lastega pered ja lapsed on see, mis tagab meie majanduskasvu, loob meile hakkamasaava, haritud tulevase põlvkonna.“

See eelarve annab Eestile parema hakkamasaamise inimeste ja riigina, lisab ettevõtlikkust, kus majanduse areng pääseb kännu tagant välja ja kõik inimesed tunnevad, kuidas nende tööd hinnatakse ning kus erilise toetuse saab maaelu, põllumajandus ja kohalik areng, rõhutas Kalvi Kõva.

„See tähendab tarka Eestit, kus kaasaegset haridust saab igast koolist, kus õpetajad on motiveeritud ja kus e-riik ulatub võimalikult paljudeni. See tähendab kaitstud riiki, kus on tugevad liitlassuhted NATO ja Euroopa Liiduga, kuid ka sama tugev siseturvalisus,“ rääkis SDE fraktsiooni esimees.

„Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arvates on meie laudadel olev eelarve 21. sajandile vääriline kokkulepete eelarve,“ ütles Kalvi Kõva. Ta tunnustas opositsioonisaadikuid mõistlike, konstruktiivsete muudatusettepanekute eest, millest suurt osa ka arvestati.

Kõneldes SDE, Keskerakonna ja IRL-i võimuliidu algatatud ja täna vastuvõetud maksumuudatuste paketi lõpphääletuse eel, tunnistas Kalvi Kõva, et uuel koalitsioonil oli eelarveseaduse eelnõu ja veel mitme seaduse muudatustega kiire, kuid selle põhjus on vajadus hakata kohe ellu viima uue valitsusliidu poliitikat – tuua majandus välja seisakust ja parandada inimeste toimetulekut.