Kalvi Kõva: üle 1000 alkosurma aastas – valitsusel on põhiseaduslik kohustus sekkuda

Ann VaidaTervishoid

Sotsiaaldemokraadid ei toeta õiguskantsleri arvamust, et lahja alkoholi aktsiisimäära tõstmine on vastuolus põhiseadusega, ütles SDE parlamendifraktsiooni esimees Kalvi Kõva.

Ta kõneles täna Riigikogus, kui arutati õiguskantsleri Ülle Madise ettepanekut parlamendile muuta mullu detsembris vastu võetud koalitsiooni algatatud seadust, mis tõstab seni kavandatust kiiremini lahja alkoholi aktsiisimäära.

Aktsiisipoliitika tegelike eesmärkide osas on ka õiguskantsler jõudnud oma ettepanekus valitsusega täpselt samale seisukohale – alkoholi ülemäärane tarbimine on Eestis üks olulisemaid tervisekahjude põhjustajaid ning alkoholi tootmisele, müügile ja tarbimisele piirangute seadmine on vajalik, rääkis Kalvi Kõva.

„Väga konservatiivsetel andmetel moodustavad alkoholiga seotud tervisekahjud kaks protsenti SKT-st, kui arvestada alkoholist tingitud suremus ja haiguste tõttu kaotatud eluaastaid. 2015. aastal oli see kahju seega 443 miljonit eurot. Eestis sureb alkoholitarbimise tagajärjel igal aastal vähemalt 1000 inimest, sotsiaalministeeriumi arvutus aastast 2011 ütleb, et isegi 1440 surma – samapalju elanikke on Mustvee linnas, Kolga-Jaani või Alatskivi vallas,“ kõneles Kalvi Kõva.

Ta meenutas ka hukkunuid ja vigastatuid, kes küll ise alkoholi ei tarbi, kuid langevad ohvriks näiteks joobes juhtide põhjustatud liiklusõnnetustes või perevägivalla juhtumites.

On seadusandja ja valitsuse põhiseaduslik kohustus langetada mõjusaid otsuseid, ka aktsiisimäärade ja alkoholi kättesaadavuse kaudu, et need traagilised numbrid väheneksid, et rohkem inimesi jääks ellu, on Kalvi Kõva öelnud.

„Seega on sotsiaaldemokraatide hinnangul tegemist piisavalt erandlike asjaoludega, et korrigeerida alkoholi hinda võrreldes sissetulekute suurenemisega,“ ütles Kalvi Kõva täna Riigikogu kõnetoolist, kaitstes alkoholi aktsiisimäära tõstmist. „Alkoholihinna tõstmisel on tõendatult oluline mõju alkoholikahjude vähendamisele ühiskonnas. Käesoleval juhul kaaluvad rahva tervise huvid üles alkoholiga seotud ärihuvide riive.“

Samuti pidas SDE parlamendifraktsiooni esimees Kalvi Kõva oluliseks demokraatlikku põhimõtet, et Riigikogul on õigus muuta varem siinsamas Riigikogus tehtud otsuseid. Ta loodab, et õiguskantsleri tõstatatud vaidluse – mis jõuab peagi Riigikohtusse – peamiseks eesmärgiks on saavutada õigusselgus ja õigusrahu seadusandja ja täitevvõimu tähtajaliselt antavatesse lubadustesse ning nende muutmise võimalikkusesse.