KALVI KÕVA: Väärtustagem õppimist ja õpetamist

PiretHaridus

Head kooliteed alustavad lapsed ja nende pered! Head õpetajad, kes te seisate peatselt klassi ees! Toredat ja tulemuslikku õppeaastat teile kõigile ning tegutsemislusti nii väikestele kui suurtele! Varasügis on  kõige põnevam nende jaoks, kes lähevad esmakordselt lasteaeda, kooli või huvikooli või elavad kaasa oma lapse uuele algusele.  Põnev aasta seisab ees ka Võru linna haridusasutustel: koolidel on tarvis uuendada õppimise ja õpetamise sisu ning sellega seoses töökorraldust, lasteaiad edendavad järjest enam lapse arengut toetavat kasvukeskkonda. Uutele väljakutsetele lähevad vastu ka teised meie maakonna koolid ja lasteaiad. Oleme rõõmsad selle üle, et meie huvikoolid pakuvad lastele eneseteostuseks ja arenguks täiendavaid võimalusi. Huvihariduses kaasa löömine on lapse jaoks suur koormus, mistõttu on oluline, et ka pere toetaks lapse pingutusi. Laste haridusteel mängib olulist rolli ka koolide ja lastevanemate omavaheline koostöö. Eesmärk on ju üks – tublid ja haritud ning eluks hästi ette valmistatud noored.

Algavat kooliaastat mõjutab kindlasti ka see, et Võru linn tähistab järgmisel aastal 240. sünnipäeva. Linna tulevik sõltub paljuski sellest, kui hästi  meie lapsed ja noored ning nende pered end siin tunnevad. Võru on üha enam kujunemas lapsesõbralikuks linnaks, kus lapsi kasvatavad õnnelikud vanemad ja vanavanemad. Õnnetunne on igaühe jaoks isemoodi tähendusega, aga kindlasti hõlmab see ka seda, et igal lapsel ja perel oleks koht, kus elada ning puhas ja korras kodulinn, kus end teostada ja tunda, et ollakse osa kogukonnast. Kuuluvustunne on see, mida enamik meist  vajab ja kogeda igatseb.  Tegutsemisvõimalusi ja ühtekuuluvust pakub peatselt uksed avav Võru Huub. Noored saavad end seal proovile panna ettevõtjatena või arendada oma ideid teostuseni välja, kasutada ruume kaugtöö või koolitöö tegemiseks, mõttetalgute pidamiseks ja muuks põnevaks.

Veel mõni aasta tagasi küllaltki kaugena tundunud  kultuurilise mitmekesisuse mõiste on saanud meile üha omasemaks: mitmes õppeasutuses on ka Ukraina sõjapõgenikest lapsi, kelle haridusse me samuti panustame.  Alates sügisest saavad Ukrainast pärit õpilased lisaks eesti keele õppimisele võimaluse hoida ja säilitada oma emakeelt ja kultuuri – oleme loonud selleks vastavad õpivõimalused. Võru inimesed on näidanud üles hoolivust  sõjapõgenike suhtes, nagu ligi 80 aastat tagasi kogesid hoolimist need eestlased, kes pagesid okupatsioonivõimu eest võõrsile ja lootsid, et sealne kogukond nad omaks võtab.

Nii nagu meie lasteaedadesse tulevad uued mudilased ja koolidesse uued lapsed, asuvad neisse tööle ka uued õpetajad. Iga uus inimene meie kõrval toob kaasa midagi uut, teeb midagi teistmoodi. Kui oleme piisavalt nutikad, suudame uuendustest parima üle võtta.

Hoidkem ja säästkem seda, mis meil on – lapsi ja õpilasi, pühendunud pedagooge, korras koolimaju ning toetavaid peresuhteid. Väärtustagem õppimist ja õpetamist. Õppimine on huvitav selle jaoks, kes tahab kaasa mõelda ja kes on avatud uutele teadmistele.