Kastre vallavanemaks valiti sotsiaaldemokraat Priit Lomp

digiKohalikud omavalitsused

Teisipäeval, 23.12 toimus Kastre vallavolikogu uue koosseisu teine istung, kus valiti vallavanem, määrati abivallavanem ning kinnitati vallavalitsuse liikmed.

Vallavanema ametikohale seati kandidaadiks Priit Lomp, kes on ka viimased neli aastat Kastre Vallavalitsust juhtinud. Kõik istungil osalenud volikogu liikmed hääletasid üksmeelselt Priit Lombi poolt.

Viimase nelja valitsemisaasta jooksul on Kastre vallavalitsus pidanud 201 istungit, võtnud vastu 2356 korraldust ja 28 määrust. Paberitöö kõrval on tehtud ka hulga silmaga nähtavat ja käega katsutavat-sama tegusal kursil lubab Priit Lomp ka jätkata.

Ametisse kinnitati ka abivallavanem Tõnu Muru ning vallavalitsuse liikmeteks nimetati lisaks vallavanemale ja abivallavanemale valla arendusjuht Mart Keerutaja, finantsosakonna juhataja Kai Pruuli, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mai Aasjõe ja sotsiaalosakonna juhataja Karmen Vetemäe.

Vallavolikogu järgmisel istungil, mis toimub 30. novembril, kinnitatakse volikogu komisjonide juhid.