Katri Raik Jüri Ratasele: härra peaminister, kas töötasu hüvitise maksmine jätkub ja laieneb ka FIEdele?

Kirill KlausKriisist väljumine

Sotsiaaldemokraadid kutsuvad peaminister Jüri Ratase riigikogu ette, et selgitada: kas palgahüvitise maksmise periood pikeneb ja mida on kavas muuta töötuskindlustussüsteemis, et töö kaotanud inimesed paremini toime tuleksid.

„Eesti seisab silmitsi massilise töötusega – kui eelmisel nädalal oli registreeritud töötuid ligi 50 000, siis ekspertide hinnangul võib töötute arv sügisel ületada 100 000 inimese piiri. Töötuskindlustuse paindlikumaks tegemise ja töötasu hüvituse maksmise pikendamise otsused on täna ajakriitilise tähtsusega. Ootame peaministrit esimesel võimalusel riigikogu ette vastama. Riigi ülesanne on raskuste inimesi aidata ja vältida nende vaesusriski sattumist,“ ütles Katri Raik, kes arupärimise riigikogus üle andes.

Nii küsivad sotsiaaldemokraadid Rataselt, kas valitsus kaalub töötasu hüvitise maksmisega jätkata ja kas hüvitise saajate ringi on kavas laiendada võlaõiguslike lepingute alusel töötavate inimeste ja FIEdega.

Riik eraldas töötukassale 250 miljonit eurot töötasu hüvitise maksmiseks, et tagada päevapealt tööta jäänutele kahe kuu jooksul sissetulek ja hoida ära koondamisi. „Töötukassale on esitatud üle 103000 töötaja palgakulu hüvitamise taotluse ja see arv kindlasti kasvab. Viimased väljamaksed on plaanis teha juunis. Aga me ju teame, et kriis ei lõpe juunis. Kahjuks ei ole siiani selgust, kas seda meedet pikendatakse või mitte,“ selgitas Raik.

Ratasel tuleb ka vastata, millal esitab valitsus riigikogule töötuskindlustuse muudatuste eelnõu. Vastav reform võiks Raigi sõnul puudutada tööampsude lubamist töötuks oleku ajal, kindlustatute ringi laiendamist ning töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse summade tõstmist ning hüvitiste maksmise perioodi pikkuse sidumist kriisiga.

„Milliseid tööturumeetmeid kavatseb valitsus välja töötada noortele ja vanemas keskeas inimestele, kes on tööturu kõige haavatavamad sihtgrupid?“ pärivad sotsiaaldemokraadid valitsusjuhilt.