Katri Raik: loodan, et Mailis Reps ei jäta Ida-Virumaa venekeelsete laste keeleõpet vaeslapse rolli

Kirill KlausIda-Virumaa

Sotsiaaldemokraadist riigikogu kultuurikomisjoni liige Katri Raik saatis täna haridusminister Mailis Repsile kirjaliku küsimuse, kus ta kutsub ministrit mitte mööda vaatama Ida-Virumaa koolide eesti keele õpetamise muredest.

Raik osutab sellele, et kuigi 2020. aasta riigieelarve jagab haridus-ja teadusministeeriumile märkimisväärsed summad eesti keele õppe toetamiseks, on ministeerium vastanud eitavalt nii Ida-Virumaa koolijuhtide kui Virumaa Hariduse Seltsi rahataotlustele.

„Loodan, et jagate minu seisukohta, et ministeeriumile eesti keele õppe toetamiseks eraldatud ligi 7 miljonist eurost on soovi korral võimalik leida 200000 eurot piirkonna koolide kõige pakilisemate vajaduste rahuldamiseks,“ kirjutab Raik Repsile. „Kas peate võimalikuks eesti keele õppele eraldatud summade ümberjaotamist ning 200 000 eraldamist Ida-Virumaa eesti koolide põhjendatud soovide tarbeks,“ küsib Raik.

Lisaks pärib ta, kas haridusminister on valmis arutama Narva Eesti Gümnaasiumi kõrval ka teiste Ida-Virumaa koolide pidevat riigieelarvest toetamist.

Raigi sõnul kinnitavad Kohtla-Järve gümnaasiumi esimesed töökuud, et venekeelsetest peredest pärit laste suurimateks väljakutseteks on nii uus koolikultuur kui kesine eesti keele oskus. „Eesti venekeelsete laste ja noorte haridus vajab pidevat tähelepanu ka valdavalt suurepäraste viimaste PISA tulemuste valguses. Vähemuse haridustulemused väikeses riigis ei pea olema kehvemad kui eestikeelsete noorte omad,“ märkis Raik.

Ida-Virumaal tegutseb kaheksa eestikeelset kooli, neist kuues on venekeelseid õpilasi üle 25 protsendi. „Koosõppiv kool on siin ise sündinud ja vajab toetust,“ lisas Raik.