Katri Raik: Minister Repsi rööprähklemine ei tule haridusele kuidagi kasuks

Kirill KlausHaridus

Sotsiaaldemokraadid esitavad täna riigikogus arupärimise haridus-ja teadusminister Mailis Repsile, et saada teada, miks on minister hariduse põhiküsimuste lahendamise asemel tulnud välja vastandlikke ja segadust külvavate algatustega.

„Mailis Reps soovib samaaegselt kaotada ära põhikooli lõpueksamid ja tekitada juurde kohustusliku ühiskonnaõpetuse eksami. Lisaks pole need kaks küsimust kumbki hariduse põhiprobleemid. Vägisi jääb mulje, et minister püüab sõita sama kosmoselaevaga üheaegselt kuule ja sealt tagasi,“ ütles Katri Raik. Tema sõnul ei too rapsiv ja huvigruppe mittekaasav hariduspoliitika kuidagi edu.

Repsil tuleb sotsiaaldemokraatide nõudmisel riigikogu ees öelda, milline on tema jaoks põhikooli lõpueksamite ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava aruteludest saadud õppetund.

Ta peab vastama ka järgmisetele küsimustele: “Mida kavatsete ministeeriumi ja enda töökorralduses muuta? Mida kavatsete konkreetselt ette võtta tagamaks kõrgkooli õppejõudude märkimisväärne palgatõus?” Raigi sõnul eeldatakse ülikooli lektoritelt doktorikraadi, kuid lektoritele makstav tasu jääb alla üldkeskhariduse aineõpetaja keskmisele palgale.

Sotsiaaldemokraatide küsimused puudutavad veel teaduse rahastamist ja eeskätt seda, miks ei liigu 2020. aasta riigieelarve reaalselt läinud aasta lõpus sõlmitud teadusleppe täitmise poole.

„Eesti hariduse edu taga on tema õpetajad. Aga meie õpetajaskond vananeb, oleme tänaseks kõige vanema õpetajaskonnaga riik Euroopas. Samas moodustavad üldhariduskoolide õpetajatest 30-aastased ja nooremad vähem kui 10 protsenti. Õpetaja miinimumpalk on aga jäämas alla Eesti keskmisele palgale ning riigieelarve strateegia ei näe järgmisteks aastateks ette arvestatavat palgatõusu,“ seisab arupärimises. Nii küsivadki sotsiaaldemokraadid Repsilt, mida kavatseb valitsus teha õpetajate puuduse
leevendamiseks ja lubatud palgatõusude tagamiseks.

Samuti pärivad nad ministrilt venekeelse kooli tuleviku kohta.