Katri Raik: Otsime Vana Narva maketile ühiselt lahendust

Kirill KlausNarva

Hr Tõnis Lukas
Kultuuriminister

Hr Aleksei Jevgrafov
Narva linnapea

Pr Krista Nelson
Narva muuseumi nõukogu esimees

Hr Ivo Posti
Narva muuseumi direktor

25.10.2019 Narvas

Hea minister, linnapea, muuseumi nõukogu esimees ja muuseumi direktor!

Pöördun Teie poole murega Vana Narva maketi saatuse osas. Fjodor Šantsõn on Narva vanalinna üles ehitanud, taasloonud. Tõsi, see väike ja mitte kõige tugevamatest materjalidest makett ei ole päris linnasüda, mille taaselustamisest unistavad pidevalt nii inimesed Narvas kui väljapool seda oma elukohast ja emakeelest sõltumata, kuid ometi on see parim, mis täna enam Narva vanalinna ruumimulje taastamisel võimalik ning mis selleks seni tehtud.

Ainuüksi see asjaolu teeb erakordselt kurvaks olukorra, kus maketi edasine saatus on ebaselge. Tänaseks on kergesti häviv makett kokku pakitud ning Fjodor Šantsõn linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametist koondatud. Samas on aga linna esindajate poolt korduvalt kõlanud lubadused maketi küsimus lahendada. Seda ei ole tänini juhtunud. Vaatamata linnakodanike nõudlikule järelepärimisele aasta tagasi, kui koguti ligi 600 allkirja. Küll on selle aja jooksul hr Šantsõn töölt vabastatud.

Olukorra lahendamine tähendaks aga hoopis maketi nõuetekohast eksponeerimist kohas, mis oleks maketile pikaaegne, võibolla isegi lõplik asukoht. Sellises mõõdus maketti ei ole selle ei selle autori ega ka teiste sellekohase kogemusega inimeste arvamuse kohaselt võimalik enam korduvalt lahti võtta ja kokku panna. Makett vajab lõplikku vormistamist, näiteks tänavate “välja ehitamist”, ning viimistlemist. Autori hinnangul võtab seegi aega poolteist kuni kaks aastat. See töö eeldab omakorda nii töökoda, materjalikulu kui ka hr Šantsõn palgafondi.

Samuti vajab makett eksponeerimiseks seda saatva näituse vormistamist, st nii seletavaid tekste Narva vanalinna kujunemisest ja saatusest, maketi tekkeloost jm, kui ka ekspositsioonile tervikliku keskkonna, sh valgustuse, loomist.

Läbi aastate on kõne all olnud mitmed erinevad võimalused küsimuse lahendamiseks. Kahjuks on nad kõik tänaseks kõrvale heidetud. Võimalik, et mõni neist vääriks veelkord kaalumist.

Makett on Narva jaoks oluline ja eriline vaatamisväarsus, mis ei saa olla kastidesse pakituna hoiul mahajäetud lasteaias. Tulles tagasi kirja alguse juurde: kõnealune makett on ainus võimalus tutvuda igaveseks kadunud unistuste Vana Narvaga.

Narva vanalinna maketi küsimus oleks mõistlik lahendada riigi ja linna koostöös, kaasates nii Narva muuseumi kui võibolla teisigi Narvaga seotud ja Narvast hoolivaid juriidilisi isikuid.

Kutsun kirja saanud pooli kaaluma oma võimalusi leidmaks Narva vanalinna maketi küsimusele väärikas lahendus. Kutsun üles kultuuriminister Tõnis Lukast esimesel võimalusel tulema Narva, et seda küsimust üheskoos arutada. Olen valmis vajadusel kõik korralduslikud küsimused võtma enda kanda.

Lugupidamise ja murega

Katri Raik
Riigikogu kultuurikomisjoni liige, Narva linnavolikogu liige