Katri Raik: relvi puudutavad reeglid tuleb rangemaks teha, unustamata alkoholi ja vaimse tervise faktorit

Kirill KlausUncategorized

Sotsiaaldemokraadid esitasid Lihula traagiliste sündmuste valguses siseminister Mart Helmele kirjaliku küsimuse, kus nad kutsuvad ministrit tõhustama kontrolli nii relvalubade andmise kui relvi omavate inimeste üle.

„Lihula kuritöö sunnib meid kõiki peatuma, mõtlema hukkunutele ja muretsema haiglas lamavate laste pärast. Tunnustan siseministri haldusalas tegutsevate politsei- ja piirivalveameti ametnike ja töötajate professionaalset tööd ja tasakaalukust,“ ütles Katri Raik.

Samas tuleb Lihula tragöödia taustal Raigi sõnul küsida, kas seadusandja tegi õigesti, kui ta sisuliselt lihtsustas eriolukorra ajal relvaloa taotlemist. „Pean silmas abipolitseiniku õpingute lühendamist, mis andis võimaluse taotleda relvaluba kiiremini,“ sõnas Raik, kes on endine siseminister ja endine Sisekaitseakadeemia rektor. Tema kinnitusel ei saa mööda vaadata ka tõsiasjast, et nii Lihula mõrtsukas kui mitmed teised viimasel ajal kuriteo toime pannud tulistajad olid joobes.

Sotsiaaldemokraadid küsivad Mart Helmelt, kui palju on Eestis inimesi, kes relva omavad, relva kodus hoiavad ja mitmel inimesel on kodus üle ühe relva. „Kas Eesti Vabariigi relvaloa taotlemise kord on piisavalt range, kas taotlejate tausta ja vaimset tervist kontrollitakse piisavalt? Millised on võimalused selle kontrolli tugevdamiseks?,“ pärivad nad siseministrilt.

Samuti uurivad sotsiaaldemokraadid ministrilt, kas tema hinnangul on kontroll relvaluba omavate inimeste üle piisav ning mil moel võib alkoholi tarvitamise kasv mõjutada relvalubade väljaandmise kaasajastamist. Raigi sõnul vähenes alkoholi hind 2019. aastal kolm protsenti, samal ajal kasvas alkoholi tarbimine kolm protsenti ja kainenema viidi 500 inimest rohkem kui 2018. aastal.

„Kas ja milliseid muudatusi kavandate relvaloa taotlemise korra ja relva omavate inimeste pidevas kontrolli osas,“ kutsuvad Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud siseministrit rangemaid reegleid välja töötama.