Keskkonnaministri ja kultuuriministri ettepanek: keskkonnatasude tagastamine Ida-Virumaale peab kahekordistuma

PiretKeskkond

Eile, 4. oktoobril peetud keskkonnaministri ja kultuuriministri kohtumisel lepiti kokku keskkonnatasude õiglasema jaotamist puudutava seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamises. Väljatöötamiskavatsus näeks ette senisest õiglasemat keskkonna kasutamise eest võetud tasude tagastamist Ida-Virumaale. Ministrite ettepanek on tõsta Ida-Virumaale tagastatav keskkonnatasude mahtu vähemalt kaks korda. 

Ida-Virumaal asuvate tööstusettevõtete ja kaevanduste põhjustatud keskkonnasaastest laekub maakonnast riigieelarvesse ligi 70 protsenti kõigist Eestis võetavatest keskkonnatasudest. Keskkonnatasude otstarve on hüvitada nii maavarade kaevandamisest kui ka loodusvarade kasutamisest tingitud elukeskkonna muutus. Seni on Ida-Virumaa kohalikele omavalitsustele tagastatud vähem kui kaheksa protsenti maakonnast saadud keskkonnatasudest, mis moodustab ligikaudu 4,6 miljonit eurot.  

“Praegune keskkonnatasude tagastamise süsteem ei ole regionaalarengu ja Ida-Virumaa elukeskkonna parendamise vaates jätkusuutlik. Ida-Virumaa on läbi aastate olnud meie energiajulgeoleku garandiks. Kohalikud omavalitsused ja sealsed elanikud peavad saama tagasi kindlustunde, et nende panus Eesti energiajulgeolekusse on õiglaselt hüvitatud. Meie ettepanek on kahekordistada Ida-Virumaa omavalitsustele laekuvad keskkonnatasud, et maakonnale tagastatav tasude osakaal oleks vähemalt 20 protsenti,” ütles keskkonnaminister Madis Kallas.  

Kultuuriminister Piret Hartmani sõnul on keskkonnatasude õiglasema jaotamise debatt kestnud juba aastaid. “Sellel suvel Ida-Virumaal läbiviidud ametnike välitöödel tõstatus taas keskkonnatasude õiglasema jaotamise küsimus. Keskkonnatasude õiglasem tagastamine võimaldaks omavalitsustel panustada rohkem inimeste elukeskkonna parendamisse. See on võtmetähtsusega küsimus, sest Ida-Virumaa elanike heaolust algab ka meie riigi julgeolek,” ütles Hartman. 

Oktoobri keskel kohtuvad keskkonnaminister ja kultuuriminister Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste esindajatega, et arutada omavalitsuste ootusi keskkonnatasude õiglasema tagastamise osas. Väljatöötamiskavatsuse koostamisse kaasatakse muuhulgas nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kui ka Rahandusministeerium.