Kohtla-Järve linnavolikogu liikmed esitasid linnavalitsusele umbusaldusavalduse

PiretKohalikud omavalitsused

Kohtla-Järve linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed andsid eile volikogu menetlusse linnavalitsuse umbusaldamise avalduse. Avaldusele kirjutas alla 10 saadikut, kuid fraktsioonide esimeeste kinnitusel on sellel 13 linnavolikogu liikme toetus. Volikogus on kokku 25 liiget.

Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond sõlmisid juba 2023. aasta veebruaris koostööleppe, kuid siis ei seatud eesmärgiks aasta algul ametisse määratud linnavalitsuse tagasikutsumist. Toona avaldas sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ja ka linnavolikogu esimees Eduard Odinets lootust, et linnavalitsuse arusaamad linna arengu küsimustes ühtivad volikogu enamuse kokkulepitud eesmärkidega.

Nüüd aga seisab umbusaldusavalduses, et linnavalitsuse liikmed suhtuvad tihti üleolevalt linnavolikogu liikmetesse, nende päringutesse ja oma ülesannete täitmisse, mis ei võimalda koostööd.  „Pingutasime üle poole aasta selle nimel, et luua linnavalitsusega usalduslikud ja töised suhted. Kahjuks ei kandnud meie jõupingutused vilja ja volikogu enamus ei usalda enam linnavalitsust,“ ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Sergei Lopin.

Volikogu esimehe Odinetsi sõnul on linnavalitsus viimase üheksa kuu jooksul esitanud volikogule pahatihti faktivigadega ja sisuliselt läbi mõtlemata otsuste ja määruste eelnõusid. Sageli on eelnõud ka normitehniliselt ja keeleliselt ebakorrektsed. „Lisaks on linnavalitsus mitme olulise eelnõuga niivõrd hiljaks jäänud, et see ohustab linna tulubaasi. Näiteks on maamaksu määrade kehtivusajaks sätestatud hilisem aeg kui nõuab seadus. Oleme ka need asjaolud  umbusaldusavalduses ära märkinud,“ sõnas Odinets.

Ühtlasi taotlevad kaks fraktsiooni kiiremas korras linnavolikogu erakorralise istungi kokkukutsumist, et panna paika uus linnavalitsus. „Usun, et suudame uue linnapea ja abilinnapeade näol tuua värsket verd linna juhtimisse ning parandada nii poliitilist kultuuri kui linnavalitsuse töö kvaliteeti,“ märkis Odinets.

Uue linnavalitsuse koosseisu ja poliitilise vastutuse valdkonnad avalikustavad osapooled järgmisel volikogu istungil pärast umbusaldushääletust.