Külli Urb: Tallinna kriisikomisjon peab otsekohe kogunema kuumasurmade ennetamiseks

digiTallinn

Tallinna sotsiaaldemokraadid nõuavad, et linna kriisikomisjon koguneks kuumasuramde ennetamiseks. Volikogu liikme Külli Urbi hinnangul on küsimus reaalses inimelude päästmises.

“Riigi ilmateenistus on andnud kestva kuumalaine hoiatuse” selgitab Urb, miks on oluline Tallinna linnavalitsusel reageerida ekstreemsele kuumalainele.

Kestvad kõrged kuuma tipud on tõendatult tervisele rängaks katsumuseks. Kroonilised haiged, väikelapsed ja eakad on esmane riskirühm, kes vedelikupuuduse ja ülekuumenemise tõttu rabandusse langeda võivad. Halvimal juhul ei suudagi nõrgenenud organism piisavalt kohaneda ja järgneb surm.

“Tasub mäletada, et viimase viiesaja aasta rängim kuumalaine Euroopas aasta 2003 suvel viis enneaegselt hauda üle 60 tuhande inimese” rõhutab Urb ning lisab: “Linnavalitsusel on kohustus avada konditsioneeritud haldushooned linnaosades elanike ajutiseks majutamiseks ning korraldada kodus lamavate ja liikumisraskustega elanike hädamajutamine vajadusel klimatiseeritud hotellidesse.”

“On vältimatu, et Tallinna kriisikomisjon peab kogunema juba täna, pühapäeval 20.06, et päästa ja leevendada linlaste kannatusi ja elusid” määratleb Urb reageerimiskiiruse akuutsust.