Kultuuriminister Piret Hartman: narvakad peavad saama kindlustunde tagasi

PiretUncategorized

Kultuuriminister Piret Hartman kohtus täna visiidil Narvas kohalike haridus-, kodanikühiskonna- ja kolmanda sektori eestvedajatega. Kohtumise eesmärk oli saada ülevaade kohapeal toimuvast pärast punamonumentide eemaldamist ning arutada, kuidas tugevdada kohalikku kultuuriruumi ning toetada kodanikuühiskonda. 

„Kohtumisel kohalike eestvedajatega toodi välja, et paljud narvakad kolivad ära teistesse Eesti piirkondadesse. Uusi elanikke juurde ei tule. Inimestes valitseb ebakindlus tuleviku suhtes. Ühise riigiidentiteeti loomiseks on vaja Ida-Virumaale tuua rohkem nii järjepidevalt toimivaid kultuuriüritusi kui ka kogukonnaprogramme, luua ühtset kultuuriruumi. Selleks, et tekiks soovitud mõju, vajame projektipõhise lähenemise asemel pikemaajalisi programme,” ütles kultuuriminister Piret Hartman. 

„Lisaks toodi välja, et pingete leevendamiseks ja sidususe suurendamiseks peame Narvas koos looma uusi traditsioone ja sümboleid, mis meid seovad. Peame hoidma meie inimesi,“ lisas Hartman.  

Eile toimus valitsuses Ida-Virumaa sidususe plaani arutelu, kus räägiti võimalikest lahendustest. Ida-Virumaa on riigi jaoks strateegiline piirkond, mis vajab tähelepanu sh siseturvalisuse tagamiseks. Lepiti kokku, et kõik ministrid vaatavad üle oma valdkondlikud võimalused antud piirkonna toetamiseks.