Läänemets: alampalga tõstmise kokkulepe tähendab ajaloolist läbimurret

PiretAlampalk

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et täna sõlmitud alampalga kokkulepe on põhimõtteline ja euroopalik muutus meie mõtteviisis ja ka tegudes.

Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel sõlmitud kokkuleppe järgi tõuseb Eestis järgneva nelja aastaga alampalk 1100 euroni. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et sotsiaaldemokraadid on seisnud selle eest, et alampalk tõuseks Eestis euroopalikule tasemele.

“See kokkulepe toetab meie majandust, kuid alampalga tõstmisel on lisaks hoopis laiem ühiskondlik mõõde – see on eeskätt inimväärikuse küsimus. Sellega anname ühiskonnana signaali, et iga töö, mida ühiskonnas oluliseks peame, loob väärtust ja selle eest peab saama väärikat tasu. Oleme võtnud selge suuna jätta palgavaesus minevikku,” rääkis Läänemets.

Erakonna esimehe sõnul oli koalitsioonileppesse sotsiaaldemokraatide eestvõttel kirjutatud alampalga tõstmine ainus tingimus, kuidas valitsus sai ette võtta ühiskonnas palju kõneainet tekitanud maksumuudatused. “Tänane kokkulepe alampalga osas tähendab, et madalama palgaga inimesed võidavad rohkem, kui maksumuudatused neilt võtavad,” sõnas Läänemets.

Erakonna esimees avaldas tänu ametiühingutele ja tööandjatele. “Sotsiaaldemokraadid on väga tänulikud, et alampalga tõstmise kokkulepe sündis oluliste ja põhjalike läbirääkimiste kaudu ning jõudis tulemuseni, mis mõjutab väga paljusid Eesti peresid ja nende toimetulekut,” ütles Läänemets.

Alampalga tõstmine vähendab oluliselt palgavaesust, piirkondlikke ja soolisi palgaerinevusi ning suunab majandust suurema lisandväärtusega tootmise ja teenindamise ning tasuvama töö poole. Alampalga tõusust võidab iga neljas töötaja kaubanduses ja toitlustuses, ehituses, transpordis, hotellinduses ja põllumajanduses. Suurem osa alampalga saajaid Eestis on naised: tervishoiusektor, teenindussektor või mittetulundusühingud.