Läänemets peaministrile: europrojektide omaosalus võiks maal olla Tallinnast väiksem

digiRegionaalpoliitika

Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) aseesimees Lauri Läänemets, kirjutab Järva Teatajas, et järgmise seitsme aasta euromiljardite jagamise skeem suurendab regionaalset ebavõrdsust – nimelt on läbi mõtlemata see, et europrojektide omaosalus tõusis 30 protsenti, mis tähendab, et õigluse mõttes peaks riik kohaldama ääremaadele 15-protsendist ja Tallinnale 50-protsendist omaosalust.

Läänemets kirjutab reedel peaminister Jüri Ratasele saadetud kirjas, et avalikkus ei tea, mida sisaldab valitsuse laual olev eelnõu, millega järgmise seitsme aasta euromiljardid meetmeteks jagatakse. Ühtekuuluvuspoliitika fondide kogumaksumus on 3080 miljonit eurot, millele lisandub 1100 miljonit taaste- ja vastupidavusrahastust.

“Inimarengu aruanne, riigikogu arenguseire keskus, Praxis ja rahandusministeerium on oma analüüsides ja raportites välja toonud Euroopa Liidu finantsvahendite mõju regionaalse ebavõrdsuse suurenemisele,” meenutab Läänemets enda kirjas Ratasele. “Senised üleriigilised konkurentsil põhinevad meetmed toimivad pigem Harjumaa ja Tallinna kasuks ülejäänud Eesti arengu arvelt.”

Eesti maapiirkondade vabaühendused ja ettevõtted, samuti ääremaastumisest pihta saanud omavalitsused võivad eurorahade kasutamisest kõrvale jääda ainuüksi seetõttu, et võrreldes pealinnaga on neil vähem vahendeid omaosaluseks

“Eesti maapiirkondade vabaühendused ja ettevõtted, samuti ääremaastumisest pihta saanud omavalitsused võivad eurorahade kasutamisest kõrvale jääda ainuüksi seetõttu, et võrreldes pealinnaga on neil vähem vahendeid omaosaluseks,” selgitab Läänemets Ratasele. “Seetõttu on oluline koos meetmete planeerimisega leppida kokku põhimõttes, kus ääremaade jaoks jääks omaosaluse määr senisele 15 protsendile ning Tallinn ja teised jõukamad piirkonnad tasandaksid selle 50 protsenti või suurema oma panusega.”

“Pean kahetsusväärseks, et sellise mõjuga meetmete väljatöötamisse ja valikuprotsessi ei ole kaasatud kohalikke omavalitsusi ja isegi mitte riigikogus esindatud poliitilisi jõude. Kuhu ja miks ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutatakse, peaks olema avatud ja demokraatlikus ühiskonnas enne lõplike otsuste tegemist avaliku debatina kõigile kaasaräägitav,” märgib Läänemets ja palub Ratasel ühtlasi tagada rahandusministeeriumi koostatud ettepanekute tutvustamine enne, kui valitsus fondide jagunemist arutama asub, et oleks võimalik teha ettepanekuid Eestile eraldatavate vahendite kasutamise osas.

Läänemets peaministrile: europrojektide omaosalus võiks maal olla Tallinnast väiksem