Läänemets: Venemaa rahutuste eest pagejatel Eesti piirile asja pole

PiretTurvaline Eesti

Mis täpselt hetkel Venemaal toimub ning kes ja kas üldse sellest võitjana väljub, on hetkel ülimalt segane. Üks on aga selge – Eesti ja meie piir on kaitstud.

Arusaadavalt teevad sündmused Venemaal ärevaks, ent meie julgeolekuasutused jälgivad intensiivselt seal toimuvat, samuti on tõstetud meie piirivalve valmisolekut võimalikele piirisündmustele reageerimiseks.

Sisejulgeoleku kontekstis ongi fookus eelkõige piiril. Meie piirid – sh ka Läti, Leedu ja Soome puhul – on kindlalt kaitstud, valmis mistahes olukorraks ning seda aitavad hoida meie liitlased nii regioonis, Euroopas kui ka NATO-s. Oleme Balti riikide ja Soomega suhtluses ning hoiame naabritega ühte joont. Kõigile on selge, et mingit vastutulelikkust me Vene Föderatsiooni inimestele üles näitama ei hakka ning riigid on pigem kontrolle ja meetmeid tugevdanud. Seda ka varem toimunud sündmuste või tulevaste ja planeeritud ürituste valguses. Näiteks juulis toimuva NATO tippkohtumise tõttu on Leedu juba eelnevalt piiril valvet tugevdanud, samamoodi on lätlased õppinud Valgevene üritusest eelmisel suvel migrante üle piiri pressida. Eesti oli mäletatavasti piiri sulgemise osas suunanäitaja juba Vene väljakuulutatud mobilisatsiooni ajal, millest Soome toona eeskuju võttis.

Endiselt kehtivad kõigis riikides ka Venemaa kodanikele sanktsioonidest tulenevad ranged piirangud, mille tõttu ei ole neil Eestisse ega mujale võimalik näiteks turistina tulla. Selge on ka see, et pinged või rahutused Venemaal ei ole põhjus, mille pärast Eesti hakkab sealt pagejatele varjupaika andma. Miks me peaks siia laskma inimesi, kes on seni Putini tegevust rahulikult pealt vaadanud ja toetanud?

Täna politsei-ja piirivalveamet veel rändevoogude kasvu ei tähelda ning olukord piiripunktides, sh meie idapiiril on hetkel tavapärane. Niisamuti pole Venemaa piirivalve tegevus võrreldes eelmiste päevadega muutunud. Ent hoolikas monitoorimine on PPA-le igapäevane tegevus ning iga piiriületajat (st kellel on kehtiv õigus elamisloa alusel siia tulla) kontrollitakse põhjalikult. Küsitlemise ja dokumentide kontrollimisega teevad piirivalvurid kindlaks, et Eestisse pääsevad üksnes need, kellel on selleks õigus. Niisamuti on Eestis regulaarselt viidud läbi erinevaid õppuseid ja harjutusi, kuidas erinevate piirisündmuste puhul reageerida.

Lisaks tuleb südamele panna kõigile vastassuunas liikujatele, et Venemaale ei tasu minna. Välisministeerium soovitab tungivalt Venemaale mitte reisida ning seda ka inimestel, kes harjunud näiteks Narvast üle piiri poes käima või muid igapäevatoimetusi tegema.