Läbirääkimised: hooldekodu koht pensioni eest on kokku lepitud

PiretOmastehooldus, Uncategorized

Koalitsiooniläbirääkimistel jõuti üksmeelele, et alates aastast 2023 jõustub omastehoolduse reform ehk tagatud hooldekodu koht hinnatud vajadusel igale hädasolijale, sõltumata tema ja ta perekonna rahalistest võimalustest.

“Riik ei saa mitte kuidagi olla pealtvaataja olukorras, kus hooldekodu tasud ei ole paljudele peredele jõukohased. Meie ettepaneku järgi hüvitab riik neile, kellel hinnatud vajadusel on hooldekodu ainus lahendus toimetulekuks, alates järgmisest aastast hooldekodu maksumusest selle, mis inimesel pensionist puudu jääb. Teisisõnu peab abivajaja saama pensioni eest hooldekodu koha,“ rääkis Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja erakonna aseesimees Helmen Kütt.

Sotsiaaldemokraatide lahendus näeb ette, et hooldekodu muutub seda vajavatele eakatele pensioni eest kättesaadavaks. Hinnavahe jääb riigi ja omavalitsuste kanda ehk rakendub komponendipõhine rahastus. Täpse rahastusmudeli väljatöötamine on valitsuse ülesanne.

“Pole õige, et inimene töötab ja tasub Eestis kogu elu korralikult makse ning siis ei piisa tal pensionist isegi niipalju, et hooldekodu eest maksta. Seesama olukord paneb ka abi vajavate inimeste lähedastele ebaõiglaselt suure koorma. Üha enam sõltub pääs hooldekodusse sellest, millisel järjel on inimese lähedased, mis pole õiglane ei inimese ega ta lähedaste suhtes ning on kõigele lisaks põhiseadusega sügavas vastuolus,” tõdes Kütt.

Sotsiaaldemokraadid on seisnud järjepidevalt ja läbi aastate niisuguse hoolduse korraldamise eest, mis laseb eakal inimesel võimalikult kaua oma kodus toime tulla ja vajadusel pensioni eest hooldekodus elada.

Hooldekodu koha kõigile kättesaadavaks muutmise hinnanguline kulu on 40 miljonit eurot aastas. 2022. aastal on keskmine vanaduspension 595 eurot ja hooldekodu koht maksab keskmiselt 1000 eurot. Järgmisel aastal tõuseb vanaduspension oluliselt. Eesti vanemaealiste vaesus on Euroopa üks suuremaid ja koos rahvastiku vananemisega kasvab seega ka hooldust vajavate inimeste arv.

Sotsiaaldemokraatide ettepanek koalitsioonilepingus annab võimaluse naasta tööturule paljudele inimestele, kes praegu on igapäevaselt seotud oma lähedase kodus hooldamisega.