Lapsi seksuaalse ärakasutamise eest kaitsev seadus pälvis riigikogu üksmeelse toetuse

digiUncategorized

Riigikogu kiitis täna heaks karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse, mis keelustab täisealistel seksuaalsuhted alla 16-aastaste lastega ja lubab edaspidi abielluda vaid täiskasvanutel.  Valitsuse, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja EKRE ühiseelnõu poolt hääletas 80 saadikut.

„Koalitsiooni- kui ka opositsioonierakonnad jõudsid ühele nõule selles, et alaealisi tuleb paremini kaitsta seksuaalse kuritarvitamise eest. Seksuaalse enesemääramise eapiir tõuseb nüüd 14-eluaastalt 16-aastale, nagu see on naaberriikides Soomes, Lätis ja Leedus,“ ütles riigikogu õiguskomisjoni aseesimees Heljo Pikhof.

Muudatuse keskseks eesmärgiks on Pikhofi sõnul laste kaitsmine, kuid väikese vanusevahega noorte või eakaaslaste vabatahtlikud suhted on jätkuvalt lubatud.  „Lapseohtu noored ei ole seksuaalelu mõttes piisavalt küpsed ja langevad pahatihti neist oluliselt vanemate inimeste väärkohtlemise ohvriks. Kõigile peab saama selgeks, et lapse ja täiskasvanu suhte eest kannab vastutust täiskasvanu ja et alla 16-aastasega vahekorda astumine muutub peagi seksuaalkuriteoks,“ märkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonda kuuluv Pikhof.

Kui täiskasvanu astub vahekorda 14-või 15-aastasega, siis ootab teda  kuni viieaastane vangistus. Alla 14-aastase lapsega vahekorda astumise eest saab karistada kuni kaheksa-aastase vangistusega. Erandina on lubatud noore täiskasvanu ja 14–15-aastase konsensuslik seksuaalsuhe, kui vanusevahe on kuni viis aastat.

Riigikogu muutis ka perekonnaseaduse sätet, mis andis kohtu loal õiguse erandkorras abielluda alates 15-eluaastast. Edaspidi saavad abielluda ainult täisealised.

Seaduse jõustumisajaks on kavandatud 1. november. „Isiklikult eelistanuks uute sätete varasemat jõustumist, aga valitsuse esindajad nägid vajadust vahepealse teavitustöö järele,“ lausus Pikhof.