Lauri Läänemets: Abielureferendumit mõjutavate organisatsioonide rahastajad peaksid olema avalikud

digiRahvahääletus

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa hinnangul peaksid abielureferendumi arutelus aktiivselt osalevate organisatsioonide rahastajad ja ühenduste poolt tehtavad kulutused olema avalikud.

„Viimasel ajal on elavnenud diskussioon teemal  kui palju kavatsevad erinevad huvigrupid panustada rahalisi vahendeid abielureferendumi kampaania läbiviimisesse.

Erinevalt erakondadest ei ole abielureferendumi kampaanias osalevate organisatsioonide rahastamisallikad avalikud ja samuti puudub avalikkusel ülevaade kuidas nad oma kampaaniaid korraldavad. Sarnaselt erakondadele peaksid abielureferendumi arutelus osalevate organisatsioonide toetajad olema avalikud ja samuti peaks nad andma ülevaate oma kulutustest. Kui vabaühendus esindab kindlat maailmavaadet, siis tegutseb ta üldistes huvides ja avalikkuse huvi selliste ühenduste rahaasjade vastu on igati õigustatud.

Varro Vooglaid on süüdistanud mind valetamises. Oma sõnavõtus tuginesin eelnevalt meedias ilmunud artiklile, kus väideti, et SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks kavatseb kasutada abielureferendumi kampaaniaks miljon eurot.  Ühiskonnas tekkinud arutelu sel teemal näitab selgelt, et abielureferendumi arutelus osalevad organisatsioonid peavad oma rahastamisallikad ja kampaania kulutused avalikustama.“